Meghívó könyvbemutatóra
2016. november 18.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Tisztelettel meghívjuk Hamar Pál: A testnevelés tantervelmélete és Hamar Pál (szerkesztő): A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező című könyvek bemutatójára.

Meghívó könyvbermutatóra

Helyszín: Testnevelési Egyetem (Budapest XII., Alkotás utca 44.), Főépület I. emeleti tanácsterem. Időpont: 2016. december 9. péntek, 11.00 óra.

Az Eötvös József Könyvkiadó gondozásában, Hamar Pál szerkesztésében, 2016 november 14-én megjelent A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező című tanulmánykötet. A kötetben tizennégy szerzőtől, döntő többségében a Testnevelési Egyetem Tanárképző Intézetének kollégáitól találhatók tanulmányok. Az írások három nagy téma köré csoportosíthatók:

  1. A mozgás néhány pedagógiai alapvetése - A fejezetben a tantervelméletről, a nevelés „harmadik dimenziójáról” és az edző-sportoló kapcsolatról lehet bővebben olvasni.
  2. A mozgás életmódformáló szerepe - A második fejezet a szabadidő mint személyiségfejlesztő tényező, a mozgás szerepe a szociális életképesség megalapozásában, az ülő életmód és a fizikai aktivitás, valamint a fiatal generáció fizikai aktivitása kérdéskörét taglalja.
  3. A mozgás speciális nevelési-oktatási színterei - A záró fejezet témakörei: utánpótlásedzők gyermekszemlélete, a sport hatása a fogyatékossággal élők életminőségére, a fejlődési rendellenességgel élők személyiségfejlesztése gyógytornával, illetve az SNI tanulók képességfejlesztése.

A könyv előszavát Mátrai Zsuzsa az MTA doktora jegyzi, míg a lektorálás Bábosik István – aki szintén az MTA doktora – munkája.

A kötet azzal a céllal készült, hogy mind a testnevelő tanár, mind pedig az edzőképzés számára egy fontos, a hallgatók által jól használható és feldolgozható szakirodalom szülessen, amely egyúttal segítségül szolgálhat a pályakezdő, de akár a nagyobb gyakorlattal rendelkező pedagógusok munkájához is.

A kiadvány összegző gondolataként ajánljuk az olvasók figyelmébe a következő mondatokat: „Az utóbbi években a testkultúra (a verseny- és szabadidősport, az iskolai testnevelés) helye és szerepe jelentősen felértékelődött a magyar társadalomban. A társadalom által támasztott testkulturális elvárásoknak a nevelés-oktatás-képzés mindegyik színtere olyan, pedagógiailag kidolgozott elvek és programok alapján zajló, céltudatos személyiségfejlesztéssel igyekszik megfelelni, amelynek a középpontjában a mozgás áll.”

A könyvbemutatón kedvezményes áron megvásárolhatók a kiadványok!

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!