Legfrissebb híreink

 • Lacza Zsombor habilitációs előadása és nyilvános vitája

  Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem,
  2022. április 25.

  A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja önöket dr. Lacza Zsombor habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.

  Részletek

 • Kneffel Zsuzsanna habilitációs előadása és nyilvános vitája

  Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem,
  2022. március 31.

  A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket Dr. Kneffel Zsuzsanna habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.

  Részletek

 • Nagy Ágoston habilitációs előadása és nyilvános vitája

  Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem,
  2021. október 25.

  A Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket dr. Nagy Ágoston habilitációs eljárása keretében sorra kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.

  Részletek

 • Újra diplomaosztó a Testnevelési Egyetemen!

  Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem,
  2021. július 12.

  A koronavírus-járvány miatt 2020-ban elmaradt a Testnevelési Egyetem talán legszebb ünnepsége, a TE Szenátusának nyári, nyilvános oklevélátadó ünnepi ülése. 2021. július 10-én azonban több mint 300 hallgató személyesen vette át oklevelét. Az eseményen Mocsai Lajos rektor elmondta, hogy benyújtotta a rektori pozícióról történő lemondását, amely Dr. Áder János köztársasági elnök határozatával lép hatályba.

  Részletek

 • Németh Zsolt habilitációs előadása és nyilvános vitája

  Habilitációs Bizottság,
  2020. október 13.

  A Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket Dr. Németh Zsolt habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.

  Részletek

 • Lénárt Ágota habilitációs előadása és nyilvános vitája

  Habilitációs Bizottság,
  2020. szeptember 23.

  A Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önöket Dr. Lénárt Ágota habilitációs eljárása keretében megrendezésre kerülő habilitációs előadására és nyilvános vitájára.

  Részletek

 • Az úszók szövetségi kapitányának habilitációja

  Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem,
  2019. május 27.

  Két habilitációs előadásra és nyilvános vitára is sor került a múlt héten a Testnevelési Egyetemen. Előbb Bartusné Dr. Szmodis Márta, majd a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, egyetemünk tanszékvezetője, Dr. Sós Csaba tartotta meg előadását, és a habilitációs eljárás keretében sor került az értekezések nyilvános vitájára is.

  Részletek

Legfrissebb híreink

 • Lacza Zsombor habilitációs előadása és nyilvános vitája
 • Kneffel Zsuzsanna habilitációs előadása és nyilvános vitája
 • Nagy Ágoston habilitációs előadása és nyilvános vitája
 • Újra diplomaosztó a Testnevelési Egyetemen!
 • Németh Zsolt habilitációs előadása és nyilvános vitája
 • Lénárt Ágota habilitációs előadása és nyilvános vitája
 • Az úszók szövetségi kapitányának habilitációja

Habilitáció

Útmutató

A habilitációs eljárás általános rendjét a Testnevelési Egyetem Habilitációs Szabályzata tartalmazza. Jelen összefoglaló célja – a jogszabályokkal és a szabályzattal összhangban – a habilitációs eljárást kérelmező személy tájékoztatása.

A kérelmet papíron 1 példányban és digitális adathordozón (pendrive) 1 példányban kell benyújtani a Habilitációs Bizottság titkárához (Sturm Anita, K épület, C 310 iroda). A pályázat átvétele átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása mellett történik.

A habilitációs kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 1. Kitöltött és aláírt jelentkezési lap (Habilitációs Szabályzat 1. sz. melléklete);
 2. A Habilitációs Bizottsághoz címzett kérelem a habilitált doktori cím elnyerésére és a habilitációs eljárás lefolytatására a tudományág megjelölésével, illetve kérelem a tudományos fokozattól eltérő tudományágban történő habilitációra;
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó kijelenti, hogy más egyetemen nincs folyamatban általa kezdeményezett habilitációs eljárás, illetve két éven belül ez iránti kérelmét nem utasították el;
 4. A személyi igazolvány és a lakcímkártya másolata;
 5. Három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 6. A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázati dokumentációt, illetve, hogy az Egyetem a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásával kezelheti a habilitációs eljárással összefüggésben megadott személyes adatait;
 7. A doktori fokozat megszerzésére jogosultságot adó végzettségről szóló oklevél másolata (mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevele(k) másolata, külföldön szerzett egyetemi (master) diploma esetén annak hiteles fordítása);
 8. A tudományos fokozat (PhD- illetve annak tartalmában megfeleltethető más fokozat) megszerzését igazoló oklevél másolata
 9. A nyelvvizsgák másolata;
 10. Részletes tudományos szakmai önéletrajz;
 11. Hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, a doktori fokozat megszerzése óta ellátott oktatói feladatok hitelt érdemlő igazolása;
 12. A doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos kutatási tevékenység eredményeit tartalmazó tézis füzet, vagy önálló alkotás;
 13. Az MTMT rendszerből kinyomtatott, és a Könyvtár és Levéltár által hitelesített publikációs lista és tudománymetriai táblázat;
 14. Öt, a pályázó által a legjelentősebbnek ítélt tudományos publikáció egy-egy példánya;
 15. Három a nyilvános vita (tudományos előadás) témájára;
 16. Három, a habilitációs előadás témájára vonatkozó javaslat (egy magyar és angol nyelvű előadás, tantárgyi tematikába illeszkedve);
 17. A jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat, vagy az Egyetemnek a jelentkezési és eljárási díj részbeni, vagy teljes átvállalását igazoló esetleges nyilatkozat.
 18. Habilitációs értekezés.

A tézisfüzet és a habilitációs értekezés formai követelményei:

 • tézisfüzet: minimum 20 oldal terjedelmű, 1.0 sorközzel, Times New Roman 12-es betűtípussal, 1,5 cm margóval, A5 méretben
 • habilitációs értekezés: minimum 40, maximum 80 oldal terjedelemű törzsszöveg, plusz ábrák és irodalomjegyzék, Times New Roman 12-es betűtípussal, 1.5 sorközzel, 2,5 cm margóval, A4 méretben.

A habilitációs eljárás díja:

 • A pályázat formai elbírálása: 20 000 forint
 • A formai bírálatot követő eljárási szakasz: 80 000 forint

A kérelmező az eljárási díj első részét az eljárás megkezdése előtt, a második részelt a tartalmi elbírálás megkezdése előtt köteles befizetni. Az eljárási díjakat a Testnevelési Egyetem Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára köteles befizetni (a közlemény rovatban feltüntetve az eljárást kérő nevét és a befizetett díj megnevezését). Számlaszám: 10032000-00334679-00000000

Letölthető dokumentumok

 • Habilitációs Szabályzat >>>
 • Habilitációs értekezés fedőlapja (minta) >>>

Habilitációs Bizottság >>>

2021. április 21. (módosítva: 2021. június 30.)