Szakdolgozat témák

1. Adatok a sportági profil jellemzéséhez

A sportág hazai történetének kiemelkedő állomásai, meghatározó játékegyéniségek játékstílusa, teljesítményének elemzése.

 • a témakör feldolgozása az ifjúsági csapatok keretében történik.
 • a témakör feldolgozása a felnőtt női mezőny keretében történik.
 • a témakör feldolgozása a felnőtt férfi mezőny keretében történik.
 • hazai regionális tornák szakmai tanulságai.

A sportág nemzetközi történetének kiemelkedő állomásai, meghatározó játékegyéniségek játékstílusa, teljesítményének elemzése.

 • a témakör feldolgozása az ifjúsági csapatok keretében történik.
 • a témakör feldolgozása a felnőtt női mezőny keretében történik.
 • a témakör feldolgozása a felnőtt férfi mezőny keretében történik.
 • nemzetközi regionális tornák szakmai tanulságai.

2. A kiválasztás és tehetséggondozás kérdései az adott labdajátékban

3. Képesség mérése, képességek fejlesztése az adott sportágban

 • Kutatások a kondicionális képességek köréből.
 • Kutatások a koordinatív képességek köréből.

4. Mozgástanulás, technika tanulás általános és sportágspecifikus kérdései az adott labdajátékban

 • Technikatanulás az ifjúságiak és utánpótlás korúak körében.
 • Labdajátékok tanításmódszertana felnőtt korúak esetében.
 • Oktatás-módszertani metodikák, az oktatást szolgáló technikai eszközök az adott sportág felkészítő munkájában.

5. Az együttes feladatmegoldás kérdései, a csapatösszetétel alakulása az adott labdajátékban

6. A versenyeztetés kérdései. Stratégiai, taktikai megoldások

 • Támadó formációk vizsgálata és oktatása az adott labdajátékban.
 • Védekező formációk vizsgálata és oktatása az adott labdajátékban.
 • Személyi és tárgyi körülmények alakító hatása az adott labdajátékban folyó küzdelem nagyságára.

7. Mérkőzésmegfigyelések, mérkőzéselemzések

 • Videófelvételek, hangrögzítéses technikák kiértékelése hazai ill. nemzetközi találkozókról felvett adatok alapján
 • Írásos adatrögzítő technikák alkalmazása

8. Oktatásmódszertani kérdések. Iskolai tantervek elemzése

 • Az adott labdajáték oktatásával kapcsolatos kutatómunka tapasztalatainak kiértékelése.
 • Edzésvezetési tapasztalatok kiértékelése.

Az adott labdajáték tantárgyvezetőjével történő előzetes egyeztetés majd a tanszékvezető jóváhagyása után a hallgató a fent megjelölt témakörökből választhat a főiskolai tanulmányait lezáró szakdolgozat, illetve az egyetemi tanulmányait záró diplomadolgozat Sportjáték Tanszékén gondozott témáiból. Az egyéni kívánságok teljesítése egyéni elbírálások alapján történik. Ekkor azt az elvet követjük, hogy a témavezető személye a tanszék állományához tartozzon, a kutatás költségeinek a jelölt által való önkéntes vállalása pedig elengedhetetlen. Más tanszék gondozásában tartozó tárgyak esetén mindkét tanszék előzetes egyetértése szükséges a téma jóváhagyásához.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!