Testnevelő tanár

A szakról röviden

A testnevelő tanárok a testkulturális képzés mellett pedagógusként a gyermekek személyiségének fejlesztésében is aktívan részt vesznek, ezt pedagógia-pszichológiai tanulmányaik készítik elő.  Képzésük alatt elsajátított oktatásmódszertani ismereteikkel képessé válnak a különböző sportágak oktatására.

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, az iskolai testnevelés és sport oktatási-nevelési feladatainak ellátására, a szakképzésben, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben, emellett a sportszakmai tárgyak oktatási, valamint minden szinten a sportpedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

Rövid ciklusú testnevelő tanárképzés /2félév/

Képzési idő: 2 félév

Bemeneti előfeltételek: 

MA Testnevelő tanár (szakmai bemenet)

 • szakedző mesterképzési szak (párhuzamosan vagy mesterképzésre épülően)

MA Testnevelő tanár (főiskolai testnevelő tanári bemenet)

 • főiskolai szintű testnevelő tanári szakképzettség

A képzés két eltérő tanterv alapján valósul meg, a jelentkezők előképzettsége szerint. A képzések csak megfelelő számú jelentkezővel (minimum 10 fő) indulnak el. A minimum létszámot tantervenként kell érteni.

Felvételi követelmény:

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint:

 • írásbeli felvételi vizsga: 30 pont
 • szóbeli felvételi vizsga: 40 pont
 • az oklevél minősítése: 20 pont
 • többletpontok (többletpontok (esélyegyenlőség, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, szakmai tevékenység/tudományos publikáció): 10 pont

Rövid ciklusú testnevelő tanárképzés /3félév/

Képzési idő: 3 félév

Bemeneti előfeltételek: 

MA Testnevelő tanár (szakmai bemenet)

 • rekreáció és életmód alapképzési szak
 • sport és rekreációszervezés-alapképzési szak rekreációszervező és egészségfejlesztő szakirány
 • rekreáció szervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak
 • edző alapképzési szak
 • testnevelő edző alapképzési szak

MA Testnevelő tanár (főiskolai tanári bemenet)

 • bármely közismereti tanár szak

A képzés két eltérő tanterv alapján valósul meg, a jelentkezők előképzettsége szerint. A képzések csak megfelelő számú jelentkezővel (minimum 10 fő) indulnak el. A minimum létszámot tantervenként kell érteni.

Felvételi követelmény:

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben értékeli az egyetem az alábbiak szerint

 • írásbeli felvételi vizsga: 20 pont
 • gyakorlat felvételi vizsga: 30 pont
 • szóbeli felvételi vizsga: 20 pont
 • az oklevél minősítése: 20 pont
 • többletpontok (többletpontok (esélyegyenlőség, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény, szakmai tevékenység/tudományos publikáció): 10 pont

Felvételi vizsga

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rövid ciklusú testnevelő tanár képzésének felvételi eljárása során a jelentkezőknek írásbeli felvételi vizsgán, valamint személyes felvételi interjún szükséges részt venniük. Az interjú célja a jelentkezők előzetes ismereteinek, tudásának, tapasztalatainak és céljainak megismerése, feltárása. A felvételi interjún a kijelölt bizottságok tagjai a jelentkező tanári pályára történő alkalmasságának minimumfeltételeit vizsgálják.

A körülbelül 15 perces felvételi interjú két részből áll:

 • Az első részben a felvételiző személyes motivációiról, céljairól és tapasztalatairól számol be.
 • A második részben egy átfogó témakör bemutatására kerül sor, amelyről az előzetes ismeretei alapján 8 perces időkeretben kell beszámolnia a jelentkezőknek. Ezt követően a bizottság tagjai kérdéseket fogalmazhatnak meg a választott témákkal kapcsolatban, amire a felvételizőnek válaszolnia kell.

Felvételi témakörök:

 1. A testnevelés és diáksport helye, szerepe és céljai a köznevelési rendszerben.
 2. Oktatási módszerek a testnevelésben.
 3. Az egészségtudatos életvezetés és egészségfejlesztés lehetőségei az iskolában.
 4. A személyiségfejlesztés lehetőségei az iskolai testnevelésben.
 5. Egy választott (akár saját példán alapuló) téma: az iskolai testneveléshez kapcsolódó pedagógia vagy pszichológiai jelenség bemutatása és kritikai elemzése.

Ajánlott irodalom:

 • Csányi Tamás, Révész László (2021): A testnevelés és sport oktatásának elmélete és módszertana – Középpontban a tanulás. Magyar Diáksport Szövetség, Bp.
 • Ekler Judit (2015): A hatékony testnevelés módszertani lehetőségei. In. Csányi, T és Révész, L. (szerk.): Tudományos alapok a testnevelés tanításához I. kötet. Magyar Diáksport Szövetség, Bp.
 • Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) (2017) Pedagógusok Pszichológiai Kézikönyve I-III. Osiris Kiadó, Budapest.
 • Tóth László (2015). A motiváció, mint folyamat komplex értelmezése az iskolai Testnevelés és sport műveltségi terület keretében In: Révész, László; Csányi, Tamás (szerk.) Tudományos alapok a testnevelés tanításához II. kötet, Magyar Diáksport Szövetség (2015) pp. 105-134.
 • Jakab György (2019). A testnevelésóra rejtett tanterve. Új Pedagógiai Szemle. 69. évf. 5-6.107-114
 • Borosán Lívia; Budainé Csepela Yvette ; Cserny Ákos ; Soós István ; Hamar Pál (2022): Fekete pedagógia az iskolai testnevelésben és a sportban. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 72 : 5-6 pp. 14-34.
 • Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és módszertana. Dialóg Campus, Budapest–Pécs.
 • Rétsági Erzsébet (2004). A testnevelés tantárgypedagógiája. Dialóg Campus, Budapest–Pécs.
 • Soós István (2022). Az egészségközpontú fizikai aktivitás és az ülő "SEDENS" életvitel. ELTE Eötvös Kiadó.

Gyakorlati vizsga részletes tájékoztatója itt érhető el!

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!