Szak- és diplomadolgozat

Választható témakörök oktatónként

Dr. Géczi Gábor

 • Edzéselmélet menedzsment szempontból
 • Sportlétesítmények
 • Sportmenedzsment

Dr. Perényi Szilvia

 • Sportrendezvények és események szervezése/menedzsmentje
 • Részvétel a sportban (sportoló, szurkoló, önkéntes)
 • Önkéntesek menedzsmentje
 • Sportegyesületek működése és társadalmi felelőssége

Dr. Sipos-Onyestyák Nikoletta

 • Önkéntesség a verseny és szabadidősportban
 • Az olimpiai játékok gazdasági és politikai vonatkozásai
 • Feltörekvő sportágak versenyrendszere és menedzsmentje

Dolnegó Bálint

 • A játékvezetés és versenybíráskodás kérdései
 • Sportversenyek lebonyolításával kapcsolatos vizsgálatok
 • Sportágak menedzsmentje
 • A sportmenedzser feladatai közé tartozó területek vizsgálata

Dr. Sisa Krisztina

 • Sportszervezet tevékenységének utólagos, átfogó gazdasági elemzése és értékelése
 • Sportfinanszírozás rendszere (finanszírozási rendszer fejlődése, történeti áttekintése, struktúrája, szabályozása, kritikus pontjai) Magyarországon és/vagy Egy szabadon választott külföldi ország (ok), régió vonatkozásában
 • Egy konkrét, szabadon választott sportág finanszírozási háttere Magyarországon és/vagy nemzetközi kitekintésben
 • Kontrolling rendszer kiépítésének, működésének vizsgálata egy sportszervezet gyakorlatában (A kontrolling döntéstámogató szerepe)
 • Egy működő sportszervezet/projekt vagy egy induló sportszervezet/projekt/esemény tervezési rendszerének átfogó vizsgálata (stratégiai, taktikai és operatív tervezési síkon)
 • A működési költségtérítés rendszerének elméleti és gyakorlati vizsgálata
 • A saját nevelésű játékosok értékelési (költségszámítási) dilemmái (valós érték versus könyv szerinti (múltbeli) bekerülési érték)
 • Egyéb: Speciális pénzügyi –számviteli kérdések a sportszervezetek életében

Dr. Resperger Viktória

 • Ösztönzésmenedzsment a sportban
 • Kiválasztás és kompetenciamenedzsment 
 • Sport-munka-magánélet egyensúly megteremtése
 • Konfliktusmenedzsment (edző-szülő-gyermek háromszög)

Szabó Péter

 • Sportfogyasztás
 • Fizikai (in)aktivitás gazdasági és egészségügyi hatásai 
 • Humán erőforrásmenedzsment
 • Sportmarketing
 • Szervezetfejlesztés a sport által 

Széles József

 • Általánosságban: sporttermékek és sportszolgáltatások értékesítésének és marketingjének kérdései
 • Konkrétabb témák:
  • Piacralépési lehetőségek a sportruházat és sporteszközök piacán.
  • A különböző marketing eszközök használatának lehetőségei a sportpiac különböző szereplői esetében. A sportklubok márkaépítési tevékenysége. A sporteszközük márkaépítési tevékenysége.
  • Új piacok kialakulása: Aktuálisan „sportfood” piac van kialakulóban.
  • Sportolói brandek építése. Sportolói brand-ek pozícionálása.
  • Sportolói brand építése szociális médián keresztül.
  • A szociális média alkalmazhatósága a tehetségek menedzselésében.
  • A PR eszközök alkalmazása a termékértékesítésben.
 • Aktuális téma a 2019/20-as az tanévre: A 2020-as Giro d’Italia hatása a magyar kerékpáros piac működésére.

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!