TF100 fal

Prof. dr. h. c. Mocsai Lajos
Prof. dr. h. c. Mocsai Lajos

a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke

Chairman of the Board of Trustees of the Foundation for the University of Physical Education

A TF nem csak egy Egyetem, a világ maga! A Nemzet fennmaradásának egyik legfontosabb intézménye.

TF is not just a university, it is the world itself! It is one of the most important institutions for the survival of the Hungarian nation.

Emberek, sportolók, kollégák, barátok vagyunk.
Feladatunk a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) 1925 óta épülő tradíciójának megőrzése.
Rólunk szólnak ezek a fotók.
Rólunk, a száz esztendős TF-ről.

We are people, athletes, colleagues and friends. Our mission is to preserve the Hungarian University of Sports Science’s (TF) tradition which has been built since 1925. These photos are about us. About us, the 100-year-old TF.

Prof. dr. Sterbenz Tamás
Prof. dr. Sterbenz Tamás

a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora

Rector of the Hungarian University of Sports Science (TF)

Megtiszteltetés, hogy a magyar sporttudomány válogatott csapatának kapitánya lehetek.

I am honoured to be the captain of the Hungarian team of sports science.

Dr. Bartha Csaba
Dr. Bartha Csaba

igazgató, Sportági Intézet Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ

Institute of Sports Training Theory and Methodology Research Centre, Director

A TF 100 éves, de örök intézmény.

TF is 100 years old, but it is an eternal institution.

Bartusné Prof. dr. Szmodis Márta
Bartusné Prof. dr. Szmodis Márta

intézetigazgató

Institute Director

Nem csak a TF, a sporttudomány gyakorlata is a mindennapjaink része.

It is not only TF that is part of our everyday life but the practice of sports science as well

Dr. Cserny Ákos
Dr. Cserny Ákos

oktatási rektorhelyettes

Vice-Rector for Educational Affairs

Azt szeretem a TF-ben, hogy itt az oktatásnak sportértéke van.

What I like about TF is that education has a real sporting value here.

Dr. Dosek Ágoston
Dr. Dosek Ágoston

egyetemi docens, Rekreáció Tanszék

Associate professor Department of Recreation

Egy igazi TF-es család tagjaként mondom: Csináld, amit szeretsz, szeresd, amit csinálsz!

As a true member of the TF family, I say: "Do what you love, love what you do!"

Ekler Luca
Ekler Luca

paralimpiai bajnok, az inkluzív sportoktató szakirányú továbbképzés szakfelelőse

Paralympic champion, Supervisor of the Inclusive Sports Instructor Training

A saját életem a bizonyosság arra, hogy az újrakezdés rengeteg lehetőséget rejt magában.

My own life proves that a fresh start is full of opportunities.

Dr. habil. Gál Andrea
Dr. habil. Gál Andrea

a Társadalomtudományi Tanszék vezetője

Head of the Department of Social Sciences

Egyéni elkötelezettség a csapat erőfeszítése mellett: Ettől és csak így működhet a TF!

Individual commitment and team effort; the only way to make TF work.

Prof. dr. Géczi Gábor
Prof. dr. Géczi Gábor

tanszékvezető, Sportmenedzsment Tanszék

Head of the Sports Management Department

Aki nem ismeri a TF múltját, nem értékeli a jelenét és nem láthatja a jövőjét.

Who doesn't know the TF's past, cannot appreciate its present and cannot see its future.

Prof. dr. Gombocz János
Prof. dr. Gombocz János

Pedagógiai Tanszék, professor emeritus

Emeritus Professor, Pedagogy and Methodology Department

A régi TF elmúlását fájlalom, de gyönyörű fejlődésen megy keresztül.

I mourn the passing of the old TF; but it is undergoing a beautiful development.

Dr. Kalmár Zsuzsa
Dr. Kalmár Zsuzsa

tanszékvezető, Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék

Head of Department of Gymnastics, Rhythmic Gymnastics, Dance and Aerobics

A TF és a tornasport szeretete az életem része. Mindkét "szerelem" a mindennapi küzdelmeken túl arra tanított, hogy a részvétel fontos, de ha a képességek adottak, akkor az eredményesség, a siker is cél.

The love for TF and gymnastics is part of my life. In addition to everyday struggles, both "loves" have taught me that participation is important, but if the skills are there, effectiveness and success are also  goals.

Koch Máté
Koch Máté

hallgató, világbajnok párbajtőrvívó

student, Epee World Champion

 

A csapat győzelme felülmúlja az egyéni sikert is

Team victory surpasses individual success.

Krizsán Xénia
Krizsán Xénia

világbajnoki negyedik helyezett hétpróbázó

Fourth-place Heptathlete at the World Championships

A legjobb helyen akarom megszerezni a tudást, ezért jelentkeztem a TF-re.

I want to acquire knowledge at the best place possible, that is why I applied to TF.

Dr. Lacza Gyöngyvér
Dr. Lacza Gyöngyvér

tanszékvezető, Rekreáció Tanszék

Head of the Department of Recreation

Igazán a hallgatók miatt szeretek a TF-en dolgozni, ők a magyar sport és aktív életmód jövője. A jókedvük és az energiájuk pedig ragadós.

I truly enjoy working at TF because of the students; they represent the future of Hungarian sports and active lifestyle. Their energy and good spirits are truly contagious.

Dr. Ökrös Csaba
Dr. Ökrös Csaba

általános rektorhelyettes

Vice-Rector for General Affairs

Mindennek együtt van értelme, egységben. A TF-en is így érhetünk el komoly eredményeket. 

Everything makes sense only together, in unity. This is how we can achieve great results at TF as well.

Palasics Kristóf
Palasics Kristóf

hallgató

student

A sport és a TF megtanított csapatban gondolkodni.

Sport and TF have taught me to think as part of a team.

Prof. dr. Pavlik Gábor
Prof. dr. Pavlik Gábor

professor emeritus, Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék

Emeritus Professor, Department of Health Sciences and Sport Medicine

A tudomány lépcsőfokait végigjárva és az E-terem kosármeccsein edződve kijelenthetem: Lépéshibát már biztos, nem követek el…

Having climbed the steps of science and having been trained at the basketball games of the E room at the university, I can say that I won't make the mistake of travelling any more.

Dr. Rácz Levente
Dr. Rácz Levente

a Kineziológiai Tanszék vezetője

Head of the Department of Kinesiology

A sport olyan függőséget okoz, ami még egészséges is.

Sport is a healthy addiction.

Prof. dr. Radák Zsolt
Prof. dr. Radák Zsolt

tudományosa és innovációs rektorhelyettes

Vice-Rector for Science and Innovation

A TF az otthonom, a hibáival együtt is imádom.

TF is my home, I love it with all its faults.

Dr. Sáfár Sándor
Dr. Sáfár Sándor

egyetemi docens, Edzéselméleti és Módszertani Kutatóközpont

Assistant Professor, Training Theory and Methodology Research Centre

A sporttudomány nem ismer határokat, mert ezer szállal kapcsolódik az élethez, ahogy mi is a TF-hez.

Sports science knows no boundaries because it is connected to life in a thousand ways, just like we are connected to TF.

Prof. dr. Sós Csaba
Prof. dr. Sós Csaba

az Úszás és Vízi Sportok Tanszék korábbi vezetője, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya

Former Head of the Department of Swimming and Water Sports, Head Coach of the Hungarian Swimming Team

Hallgatóként ebben a medencében tanultam és most átadom a leghasznosabb tudást, a közösen létrehozott tapasztalatot.

As a student, I learned my skills in this pool and now I am passing on the most useful knowledge, the experience we have created together.

Szalma László
Szalma László

az Atlétika Tanszék korábbi vezetője

Former Head of the Department of Athletics

Tehetségek mindig lesznek, de a TF-en azt tanítom, szükség van azokra is, akik kihozzák belőlük a maximumot.

There will always be talents, but at TF, I teach  that you also need people who can bring out the best in them.

Prof. dr. Tóth László
Prof. dr. Tóth László

főigazgató, Tanárképző Intézet

Director General, Teacher Training Institute

A TF-en megszerzett tudás régen is aktuális volt, ma is az és 100 év múlva is az lesz.

The knowledge gained at TF was relevant in the past, it is today and it will be 100 years from now.

Dr. Varga Dániel
Dr. Varga Dániel

campus főigazgató

Director General of the Campus

Harmadik generációs TF-es vagyok, gyakorlatilag itt nőttem fel.

I'm a third generation TF staff member, I practically grew up here.

Vigvári Vendel
Vigvári Vendel

hallgató, világbajnok vízilabdázó

student, World Champion in Water Polo

Szeretek a TF-re járni, mert betekintést kapok a legkülönbözőbb sportágakba és sok sportolói barátságot tudtam kialakítani.

I like going to TF because I get an insight into a wide variety of sports and I have formed a lot of athlete friendships here.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!