MSc Humánkineziológia

A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett humánkineziológusok a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti ismeretekkel rendelkeznek a fizikai képességek fejlesztésének, valamint az egyéni képességek alapján személyre szabott edzésprogramok tervezésének elveiről, módszereiről és az alkalmazott eszközökről.
 • Elsajátítják a mozgásterápia alkalmazásának elveit, a sportsérülések rehabilitációjának szakmai követelményeit, valamint ismerik a terápiás és prevenciós programok eszközrendszerét, módszereit.
 • Részletesen ismerik a fizikai teljesítmény szintjének megállapítására szolgáló korszerű vizsgáló eljárásokat, módszereket, eszközöket, illetve a terhelésélettan eszközös vizsgálatainak módszereit, valamint a fiziológiai diagnosztikai módszereket.
 • Képesek a fizikai állapot meghatározására és célirányos fejlesztésének megtervezésére, lefolytatásra, egészségmegőrzésre, egészségfejlesztésre irányuló tevékenység végzésére, az egészségi állapot javítására irányuló módszerek egyénre szabott kidolgozására, valamint a hozzá kapcsolódó táplálkozási programok tervezésére, alkalmazására.

A szakról bővebben: képzési program

Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • szóbeli és írásbeli felvételi vizsga,
 • az oklevél minősítése,
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

Felvételi vizsga: tematika

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok:

 • a humánkineziológia,
 • ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya,
 • edző alapképzési szak,
 • a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző és gyógytornász alapképzési szak

Sikeres felvételi után kreditpótlás szükséges az alábbi szakokon:

a sporttudomány képzési területről

 • testnevelő-edző,
 • sport- és rekreáció szervezés,
 • a rekreációszervezés és egészségfejlesztés,

 a természettudomány képzési területről

 • biológia

az orvos- és egészségtudomány képzési területről

 • ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakiránya,
 • a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű testnevelő tanár és a dietetikus alapképzési szak

Minden más képzés esetében a jelentkező előzetes kreditelismerési kérelmére, a Kreditátviteli Bizottság megvizsgálja, hogy a korábbi tanulmányok során teljesített kreditek száma eléri-e a jogszabályban megjelölt szakterületi kreditek számát.

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!