Kutatási területek

  • A sporttorna mozgásanyagának biomechanikai elemzése
  • Tantervi kísérlet a leány torna anyag oktatásának racionalizálására
  • A TF hallgatóinak torna tantárgygyal kapcsolatos attitűdváltozásainak vizsgálata a képzés során
  • Vak gyermekek propriocepciója és testtartása
  • Az aktív és passzív verbalizáció hatása a tornagyakorlatok tanulására és testi énképére kisgyermekkorban
  • Gimnasztika gyakorlatok kinematikai és elektromiográfiás elemzése
2021. március 27. (módosítva: 2021. június 5.)