Kutatási területek
  • A sporttorna mozgásanyagának biomechanikai elemzése
  • Tantervi kísérlet a leány torna anyag oktatásának racionalizálására
  • A TF hallgatóinak torna tantárgygyal kapcsolatos attitűdváltozásainak vizsgálata a képzés során
  • Vak gyermekek propriocepciója és testtartása
  • Az aktív és passzív verbalizáció hatása a tornagyakorlatok tanulására és testi énképére kisgyermekkorban
  • Gimnasztika gyakorlatok kinematikai és elektromiográfiás elemzése

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!