LESS4MORE (E+ sport)

Projekt azonosító: Erasmus+ Programme, ID: 101089803

Téma: ERASMUS-SPORT-2022-SCP – Együttműködési partnerségek

A projekt címe: A nők bevonása és szerepük megerősítése sportba és a sport által

Rövid címe: LESS4MORE

Projektvezető szervezet: Román Sporttudományi Kutató Intézet

Projekt partnerek:

 1. Román Sporttudományi Kutató Intézet (a Román Sportminisztérium háttérintézménye)
 2. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (MTSE)
 3. Fonds Wiener Institut Für Internationalen Dialog Und Zusammenarbeit Ausztria
 4. Pythia Koinoniki Sineteristiki Epixeirisi Syllogikis Kai Koinonikis Ofelias, Görögország
 5. Club Voleibol Clínica San Eugenio Voley Playa, Spanyolország
 6. Asociatia Sportiva Corporate Games Románia
 7. G.G. Eurosuccess Consulting Limited, Ciprus

Projekt kezdete: 2023. január 1.

Projekt befejezése: 2025. július 31.

Projekt hónapok száma: 30

Támogatás összege: 250 000 EUR

MTSE támogatási része: 29,655 EUR

Projekt rövid leírása és célja

A projekt a sport általi és a sportban való befogadással foglalkozik. Célja, hogy bevonja a nőket a sport- és szabadidős fizikai tevékenységekben, különösen a hátrányos helyzetű csoportokból származókat. A sporttevékenység értelmezése a legszélesebben történik, beleérjük a beltéri és szabadtéri sportokat. Másik cél egy inkluzív hálózat létrehozása a női sport számára, amely más jövőbeli projektek alapja, és lehetővé teszi a női szabadidősport nemzetközi fókuszba helyezését, egyensúlyt teremtve a női professzionális sporttal.

A projekt koncepciója, és a megvalósítása révén áthidalást jelent az Erasmus+ oktatás, képzés, ifjúság és sport különböző területei között, mivel ezeknek a területeknek mindegyike szerepet kap a projekt tevékenységein belül.

Konkrét célkitűzések

 1. Jó gyakorlatok azonosítása a nők sport világában;
 2. Speciális képzési modulok kidolgozása és bevezetése;
 3. A nők aktívizálása, bevonása a sportolásba;
 4. Digitális eszközök és alkalmazások használata;
 5. Inkluzív hálózat létrehozása, amely a nők beiskolázását és szerepvállalását hivatott elősegíteni a sportban és a sporton keresztül.

A célokat olyan tevékenységeken keresztül érik el, mint: célcsoportok toborzása és beiratkozása, képzési szakaszok telepítése, sportesemények szervezése, részvétel az Európai Sporthéten (EWOS) 2023-ban és 2024-ben, szemináriumok és workshopok tartása, hírlevelek készítése, kiküldése.

Célcsoportok: 20-45 év közötti nők, akiknek kevesebb lehetőségük van sportolni; hátrányos helyzetű csoportokból származó nők (kisebbségek, menekültek, roma közösségek, mozgássérültek), helyi cégek női dolgozó, női sportoktatók, edzők, trénerek, szociális munkások. Várható: 1200-1500 résztvevő.

A projekt eredményei a következők: rendezvények konferenciái és workshopok (4), kézikönyvek és útmutatók (8 db), a projekt weboldala, hírlevelek (5), jelentések és tervek (4).Project ID:
101089803 — LESS4MORE

Topic: ERASMUS-SPORT-2022-SCP — Cooperation partnerships

Project Title: Leveraging Sports for Women Empowerment

Short title: LESS4MORE

Project leader: Institutul National de Cercetare Pentru Sport

Project partners:

 1. Institutul National de Cercetare Pentru Sport
 2. Hungarian University of Sports Science (HUSS), Hungary
 3. Fonds Wiener Institut Für Internationalen Dialog Und Zusammenarbeit Austria
 4. Pythia Koinoniki Sineteristiki Epixeirisi Syllogikis Kai Koinonikis Ofelias, Greece
 5. Club Voleibol Clínica San Eugenio Voley Playa, Spain
 6. Asociatia Sportiva Corporate Games Romania
 7. G.G. Eurosuccess Consulting Limited, Cyprus

Start Date: January 01, 2023

End Date: July 31, 2025

Duration: 30 months

Total Grant: 250 000.00 EUR

HUSS partial grant: 29,655 EUR

Description of project

The project is foreseen to address the priority “inclusion and diversity” and its goal is to engage women, in particular from migrants and disadvantaged groups, to participate in Sport and Recreational Physical Activities (SRPA), including indoor and outdoor sports and to create an inclusive network for women sport as a base for future projects and for enabling of an international focus on recreational sports for women, as a balance for the professional sports for women.

Through its conception, but much more through its deployment, the project will create synergies between the different Erasmus+ fields of education, training, youth and sport, as every one of these fields has a resonance within project’s activities.

Specific objectives

 1. Identification of good practices in the world of sport for women;
 2. Deployment of specific training modules;
 3. Actively engaging women in sport practice;
 4. Using digital tools and apps;
 5. Establishment of a inclusive network dedicated to enroling and empowering women in and through sport.

Objectives will be reached through activities like:

 1. recruiting and enrolment of targeted groups,
 2. deployment of training stages, sport event organizing,
 3. participating in EWOS 2023&2024,
 4. seminars and workshops
 5. newsletters

Targeted groups: women aged 20-45 having less opportunities to practice sport; women from disadvantaged groups (minorities, migrants, roma communities, physically challenged), from local companies, women sport instructors, coaches, trainers, social workers.

Expected: 1200-1500 participants. Outputs of the project comprise: events conferences and workshops(4), manuals and guidelines(8), project website, newsletters(5), reports and plans(4).

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!