Move the Mind Projekt (Erasmus+)

Projekt vezető: SPIN Sport Innovation BmBH & CO KG

Projekt partner: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (MTSE)

Projekt azonosító: 622128 – EPP – 1 – 2020 – FR – SPO - SCP

Projekt kezdete: 2021

Projekt befejezése: 2023

Támogatás teljes összege: 349,865 euró

Projekt rövid leírása és célja

A Move the Mind projekt a mentális egészség fejlesztése a sport eszközeivel.

A Move the Mind egy figyelemfelkeltő projekt, amelyet az Európai Bizottság Erasmus+ programja társfinanszíroz, mint a sport területén megvalósuló együttműködési partnerséget. A projekt fő célja, hogy a fizikai aktivitás és a sport lelki egészségre gyakorolt ​​pozitív hatásának hasznosításával segítse a munkaképes korú felnőtteket abban, hogy a társadalmi válság idején jobban megbirkózzanak a mindennapi élet kihívásaival.

Bővítjük a sport és a fizikai aktivitás pozitív oldalairól szóló bizonyítékokat az emberek mentális egészségéhez és jólétéhez való hozzájárulás tekintetében. Kiépítjük a sportedzők kapacitását a sportban való részvétel szintjén, hogy kihasználják a sport pozitív mentális hatását edzéseik során. Felhatalmazzuk azokat a felnőtteket, akiket válság sújt, hogy a sportot eszközként használják fel a kihívásokkal való megbirkózásban, valamint mentális egészségük és jólétük javításában.

Partnerség:

  1. Fonden Tarab Institute International (DK)
  2. International Council for Coaching Excellence (UK)
  3. Stichting Sportdrenthe (NL)
  4. Magyar testnevelési és Sporttudományi Egyetem (HU)
  5. Unio de Federacions Esportives de Catalunya (ES)

Honlap >>>Project leader:
SPIN SPORT INNOVATION GmBH & CO KG

Project partner: Hungarian University of Sports Science (HUSS)

Project ID: 623082 - EPP - 1 - 2020 - 1 - DE - SPO - SCP

Start Date: 2021

End Date: 2023

Total Grant: 349,865 euros

Description of project:

Move the Mind means Empowerment for Mental Well-Being through Sport.

Move the Mind is an awareness raising and empowerment project that is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission as a Collaborative Partnership in the field of Sport. The main aim of the project is to help working-age adults to better cope with the challenges of everyday life in times of social crisis by harnessing the positive impact of physical activity and sport on mental health.

We increase the evidence-base about the positive aspects of sport and physical activity for contributing to the mental health and well-being of people. We build capacity of sport coaches at sport participation level to harness the positive mental impact of sport during their training sessions. We empower adults who are impacted by crises to harness sport as a tool to cope with challenges and to improve their mental health and well-being.

Partners:

  1. Fonden Tarab Institute International (DK)
  2. International Council for Coaching Excellence (UK)
  3. Stichting Sportdrenthe (NL)
  4. Hungarian University of Sports Scinces (HU)
  5. Unio de Federacions Esportives de Catalunya (ES)

Webpage >>>

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!