V4V Projekt (Erasmus+ sport)

Projekt vezető: Európai Sport Foglalkoztatási Obszervatórium (EOSE)

Projekt partner: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (MTSE)

Projekt azonosító: 622128-EPP-1-2020-FR-SPO-SCP

Projekt kezdete: 2021. január 1.

Projekt befejezése: 2023. december 31.

Támogatás összege: 450 000 euro

MTSE támogatási része: 13 470 euro

Projekt rövid leírása és célja

A projekt célja, hogy gyakorlati megoldásokat kínáljon a sportban végzett önkéntes munka világának néhány kulcsfontosságú kihívására. Sokéves bizonyítékok támasztják alá, hogy az önkéntesek létfontosságúak a sport számára. Időjüket és energiájukat ingyen adják, de önkéntes munkájuk során sok informális tanulsággal is gazdagodnak. A V4V egyik alapelve az, hogy ha van mód arra, hogy ezeket a készségeket és kompetenciákat láthatóvá tegyük, az erőteljes ösztönző lehet a több önkéntes bevonására. Az egyes önkéntesek ambícióinak és igényeinek megfelelően készségeik és kompetenciáik láthatóvá tétele megkönnyítheti a fizetett munkába való átmenetet, segítheti a szakmai előmenetelt, és elkezdheti kezelni az ágazati készséghiányt, amelyet más kutatások, például az EOSE ESSA-Sport projektje is feltárt. Egy másik kihívás, hogy a sportban végzett önkéntes munka csökkenőben van, és létfontosságú, hogy többet tegyünk az önkéntesek gondozásáért és megtartásáért, valamint hogy jobban kihasználjuk azt, amit hozzá tudnak tenni.

Az európai sportágazat 12 magasan jegyzett szakértő partnerének támogatásával a V4V célja, hogy a következő eredményeket érje el:

 • A sportban dolgozó önkéntes munkaerő átfogó feltérképezése.
 • Digitális eszköztár az önkéntesek toborzásához, megtartásához és menedzseléséhez.
 • Egy online kompetenciaalapú önértékelési eszköz, amely lehetővé teszi az önkéntesek számára, hogy azonosítsák és bemutassák az önkéntes tevékenység során szerzett készségeket és kompetenciákat.
 • Az első európai sportönkéntes készségekkel foglalkozó csúcstalálkozó.

A project négy projectelemből (IO1-IO4) épül fel, melyekből a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem az első projectelem vezetője (IO1). Ez a projektelem a project kutatási részét jelenti. Az adatgyűjtés három módszer alkalmazásával történt, mely a partnerországokban az önkéntességgel kapcsolatos dokumentum elemzést, interjú készítést és kérdőíves vizsgálatot jelenti.

Partnerség:

 1. Európai Sport- és Foglalkoztatási Megfigyelőközpont (EOSE)
 2. Nemzetközi Sport- és Kulturális Szövetség (ISCA)
 3. Európai Önkéntes Központ (CEV)
 4. World Rugby
 5. Nemzetközi Judo Szövetség Akadémiai Alapítvány (IJF)
 6. Román Labdarúgó Szövetség (FRF)
 7. Finn Atlétikai Szövetség (SUL)
 8. Sport and Recreation Alliance (SRA)
 9. Portugál Sport- és Ifjúsági Intézet (IDPJ)
 10. Észt Sportoktatási és Információs Alapítvány (FSEI)
 11. Nemzeti Sportkutatási Intézet (NISR)
 12. Leeds Beckett Egyetem (LBU)
 13. Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (MTSE)

Honlap >>>Project leader: European Observatory of Sports and Employment (EOSE)

Project partner: Hungarian University of Sports Science (HUSS)

Project ID: 622128-EPP-1-2020-FR-SPO-SCP

Start Date: January 01, 2021-

End Date: December 31, 2023

Total Grant: 450 000 euros

HUSS partial grant: 13 470 euro

Description of project:

The project aims to provide practical solutions to some key challenges in the world of sport volunteering. There is substantial evidence over many years that volunteers are vital to sport. They give freely of their time and energy, but they also gain much informal learning through their voluntary work. One of V4V’s founding principles is that, if there is a way to make these skills and competences visible, this could be a powerful incentive to engaging more volunteers. As appropriate to the ambitions and needs of individual volunteers, making their skills and competences visible could also ease their transition into paid employment, help career progression and begin to address some of the sectoral skill shortages which other research, such as EOSE’s ESSA-Sport project has revealed. Another challenge is that sport volunteering is in decline, and it is vital we do more to care for and retain sport volunteers and make better use of what they can contribute.

With the support of 12 high profile expert partners from the European sport sector, V4V aims to provide the following outputs:

 • A comprehensive mapping of sport volunteer workforce
 • A digital toolkit for volunteer recruitment, retention and management
 • An online competency-based self-assessment tool so volunteers can identify and showcase skills and competences gained through volunteering experiences
 • The first ever European Sport Volunteering Skills Summit

The project consists of four project elements (IO1-IO4), of which the Hungarian University of Sport Sciences is the leader of the first project element (IO1). This project element represents the research part of the project. Data collection was carried out using three methods, namely document analysis, interviews and questionnaires on volunteering in the partner countries.

Partners:

 1. European Observatory of Sports and Employment (EOSE)
 2. International Sport and Culture Association (ISCA)
 3. European Volunteer Centre (CEV)
 4. World Rugby (WRF)
 5. International Judo Federation Academy Foundation (IJF)
 6. Romanian Football Federation (FRF)
 7. Finnish Athletics Federation (SUL)
 8. The Sport and Recreation Alliance (SRA)
 9. Portuguese Institute for Sport and Youth (IDPJ)
 10. Estonian Foundation of Sports Education and Information
 11. National Institute for Sport Research (NISR)
 12. Leeds Beckett University (LBU)
 13. Hungarian University of Sports Sciences (HUSS)

Webpage >>>

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!