Oktatói munka hallgatói véleményezése

Kedves Hallgatóink!

A Testnevelési Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására, melynek jelentős fokmérője az OMHV és az „Intézmény Hallgatói Véleményezése (IHV)” felmérés, amelyek az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit egyaránt hasznos információkkal látja el.

A mérés és az értékelés több célt is szolgál. A felmérések szerves részét képezik az egyetem minőségbiztosítási rendszerének is, segítségükkel képet kaphat az intézmény a hallgatók és az oktatók egymáshoz való viszonyáról, az oktatók, oktatási referensek és tanszéki adminisztrátorok munkájának fogadtatásáról, megítéléséről és az egyéni fejlődésüket segítő lehetőségekről.

Az OMHV segítségével az oktatók visszajelzést kapnak kurzusuk megítéléséről, az Egyetem és a Tanszékek pedig információhoz jutnak arról, hogy hallgatóik milyen véleményt alkotnak a képzésről.

Az OMHV és az IHV kitöltésével Ön is hozzájárul ahhoz, hogy a Testnevelési Egyetem intézményi fejlesztéseivel, illetve az egyetem valamennyi oktatójának támogatásával, fejlődésük segítésével, hallgatóink számára az egyetem hitvallásának megfelelő, hallgatóbarát oktatást, ügyintézést és környezetet tudjon biztosítani.

A véleményezéshez a hallgatóknak be kell lépniük a Neptun kódjukkal a Neptun rendszerbe, azonban a véleményezés teljes mértékben anonim. Az adatbázisból sem az oktatók, sem a rendszergazdák nem tudják visszanyerni, hogy ki milyen választ adott. Az azonosítás azért szükséges, hogy:

  • a hallgatóknak csak az általuk, az adott félévben felvett tantárgyait listázza ki a Neptun,
  • a tantárgyankénti nyilatkozattételt ellenőrizni tudják.

A kérdőív kérdései a Hallgató Önkormányzattal egyeztetve kerültek kidolgozásra.

Projektek

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!