MSc Szakedző

A szakról röviden

 • A mesterképzésben végzett szakedzők a legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti tudással rendelkeznek az edzői tevékenység ellátásához szükséges sporttudományi, egészségtudományi, neveléstudományi szociálpszichológiai, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről.
 • Elsajátítják az élsport által megkövetelt legmagasabb szintű teljesítmény növelésének, fejlesztésének ismereteit, illetve sportáguk technikai és taktikai elemeit, sportágspecifikus stratégia tanításának és alkalmazásának módszereit.
 • Kiválóan ismerik a tehetséggondozás elméleteit és gyakorlati megvalósíthatóságának módjait, a tehetségmenedzsment alkalmazási formáit, továbbá részletes tudással rendelkeznek a sportolók hosszú távú fejlesztési elveiről, módszereiről.

A szakról bővebben: képzési program

A 2023. szeptemberében megfelelő létszám meglétében induló sportágak MSc Szakedző levelező képzésben:
asztalitenisz | kajak-kenu | kézilabda | kosárlabda | labdarúgás | női torna | öttusa | súlyemelés | vízilabda

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok:

 • BSc Edző
 • BSc Testnevelő-edző
 • 1993 évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű szakedző alapképzési szak.

Sikeres felvételi után kreditpótlás szükséges az alábbi szakokon:

 • BSc Sportszervező
 • BSc Rekreációszervezés és egészségfejlesztés
 • BSc Humánkineziológia

Minden más képzés esetében a jelentkező előzetes kreditelismerési kérelmére, a Kreditátviteli Bizottság megvizsgálja, hogy a korábbi tanulmányok során teljesített kreditek száma eléri-e a jogszabályban megjelölt szakterületi kreditek számát.

Felvételi követelmények

A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

 • szóbeli, írásbeli és gyakorlati felvételi vizsga,
 • az oklevél minősítése,
 • többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, sporteredmény)

Felvételi vizsga >>>

Orvosi alkalmassági igazolás >>>

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!