TES-D Sport Diplomacy

Projekt vezető: International Sport and Culture Association (ISCA)

Projekt partner: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (MTSE)

Projekt kezdete: 2021. január 1.

Projekt befejezése: 2022. november 30.

Projekt rövid leírása és célja

Soft Skills for Soft Diplomacy pilot projekt, amelynek célja olyan speciális módszerek feltárása volt, amelyek lehetővé teszik a professzionális sportolók számára, hogy olyan készségeket fejlesszenek ki, amelyek segíthetik őket a különböző diplomáciai szerepekben és kapcsolatokban való szereplésében karrierjük második szakaszában. A hivatásos sportolók és a sportegyetemek végzős hallgatóinak többsége tapasztalja a diplomáciai, nemzetközi kapcsolatok, interkulturális kihívások, protokoll- és nyelvtudás hiányát, ami ahhoz szükséges, hogy sportklubban, szövetségben vagy intézményben dolgozzon. A saját készségek, célok és lehetőségek tudatosítása projektünk révén több szinten valósult meg. Feltérképezzük, milyen speciális igényekre lehet szüksége ennek a feltörekvő sportszakember-csoportnak, és kidolgoztunk néhány platformot és ajánlást ennek a tudáshiánynak a megszüntetésére.

A résztvevők között a Magyar Sporttudományi Egyetem (MTSE) Sportdiplomáciai Programjának egykori és jelenlegi hallgatói, profi sportolók, sportági pozíciókat betöltő döntéshozók és MTSE hallgatók is helyet kaptak. A május 6-i Sportdiplomáciai Fórum emellett egy asztalitenisz tornát is integrált, amely a Ping Pong Diplomácia 50. évfordulóját ünnepelte, valamint egy online szekciót a sikeres sportdiplomata karrierhez szükséges készségekről, ahol különböző országok diplomatái és intézményi partnerek képviselői csatlakoztak a beszélgetéshez.

Érdemes hangsúlyozni ennek a projekt relevanciáját különböző szinteken:

 • Ez a kezdeményezés áttörést jelentett egy nemzetközi (ISCA) erőfeszítésben, amely a sportdiplomácia támogatásának módjait vizsgálja öt alapszervezettel együtt.
 • Országos viszonylatban kísérleti jelleggel egyesítette a diplomácia, a felsőoktatás, a sportmenedzsment és a sportszakma különböző nézeteit és megközelítéseit a sportdiplomata képességeivel kapcsolatban.
 • Intézményi szinten az Egyetem fokozta a sportdiplomácia kutatásában tett erőfeszítéseket és hálózatát, sikeresen lépett be egy európai projektbe, és nemzetközi partnereinkkel elősegítette egy angol nyelvű sportdiplomáciai program kidolgozását.
 • Csapat és egyéni szinten: sportdiplomácia öregdiákjainkat, jelenlegi hallgatóinkat és oktatóinkat összefogtuk, és létrehoztunk két rendezvényt (1 az egyetemen és egy külföldön), egy interjút és egy kérdőív sorozatot, valamint segített egy szakdolgozatot.

Partnerség:

 1. Nemzetközi Sport- és Kulturális Szövetség (ISCA)
 2. Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (MTSE)
 3. Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) APS Roma
 4. Dán Gimnasztikai Szövetség (DGI)
 5. FC Internationale Berlin 190 e.V
 6. ITTF Alapítvány

Honlap >>>Project leader: International Sport and Culture Association (ISCA)

Project partner: Hungarian University of Sports Science (HUSS)

Start Date: January 01, 2022-

End Date: November 30, 2022

Description of project:

Soft Skills for Soft Diplomacy pilot project aimed at exploring specific methods to enable professional athletes to develop skills that may help them act in various diplomatic roles and relations in their second career phase. The majority of professional athletes and graduating students of sport universities experience the massive lack of skills and understanding of diplomacy, international relations, intercultural challenges, protocol and language skills required when working for a sport club, federation or institution. Raising awareness of one’s own skills, objectives and opportunities has been achieved through our project at several levels. We explore the specific needs this emerging pool of sport professionals may need and elaborated some platforms and recommendations to eliminate this knowledge gap are the specific goals our project team wishes to tackle.

The pool of participants included former and current students of the Hungarian University of Sports Sciences (HUSS) Sport Diplomacy Program, former and active professional athletes, decision makers in sport related positions and HUSS students. Furthermore, the 6th of May Sport Diplomacy Forum has integrated a table tennis tournament that celebrated the 50th Anniversary of Ping Pong Diplomacy, and an online section on skills required for a successful sport diplomat career where acting diplomats and institutional partner representatives from various countries joined the discussion.

It is worth underlining the relevance of this project at various levels:

 • This initiative has been a ground breaker in embracing an international (ISCA) effort to study the ways we can foster sport diplomacy along with 5 grassroots organizations.
 • On a national scale, it has been experimental in combining various views and approaches from diplomacy, HE, sport management and sport profession on the skills of a sport diplomat.
 • On an institutional level, HUSS has boosted the efforts and its network in the study of sport diplomacy, entered a European project successfully, and fostered the development of an English language sport diplomacy program with our international partners.
 • On a team and individual level: we have joined efforts of our SD alumni, current students and faculty and created two events (1 on campus and 1 abroad), an interview and a questionnaire series and a thesis.

Partners:

 1. International Sport and Culture Association (ISCA)
 2. Hungarian University of Sports Sciences (HUSS)
 3. Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) APS Roma
 4. National Danish Performance Team – Danish Gymnastic Association (DGI)
 5. FC Internationale Berlin 1980 e.V
 6. ITTF Foundation

Webpage >>>

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!