Fellebezés, jogorvoslati lehetőség

A Testnevelési Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának értelmében:

63. § JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
(1) Az Nftv. 57.§ (3) bekezdése értelmében a hallgató az Egyetem döntése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntéseket. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem az Egyetem által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes az Egyetem szabályzataiban foglaltakkal, vagy a vonatkozó jogszabályokkal.

69. § FELÜLBÍRÁLATI BIZOTTSÁG
(1) Az intézmény hallgatóinak jogviszonyával kapcsolatos I. fokú döntései, intézkedései ellen határidőn belül benyújtott fellebbezések tekintetében az Egyetem Felülbírálati Bizottsága jár el.
(4) A Felülbírálati Bizottság az I. fokú eljárás szabályosságát hivatott vizsgálni, a döntést helyben hagyhatja, módosíthatja, megsemmisítheti és új eljárásra utasíthat.
(5) Amennyiben bizottsági döntésre kerül sor, a kérelem beérkezésétől számított huszonegy napon belül a bizottságnak döntést kell hoznia az ügyben.

Fellebbezési kérelem >>>

Utolsó módosítás: 2023. március 23. 11:59
nyomtatás

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!