Testnevelés, Sport, Tudomány

Üdvözöljük az olvasót a Testnevelés, Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) oldalán!

A sporttudomány egy interdiszciplinális tudomány, különösen azért is, mivel a sportolás egy, csak az emberre jellemző tevékenység. Bár egyes elemei megvannak az állatok fizikai aktivitásánál is, de például a sportolás pszichológiai, pedagógiai, társadalom-gazdasági jelenségei és az azokat szabályozó mechanizmusok nincsenek jelen.

Az önálló Testnevelési Egyetem szerkezeti felépítése tükrözi ezt, mivel a négy intézetének létrejötte lehetőséget adott arra, hogy a különböző sport­tudományi ágak oktatását és kutatását eltérő megközelítésbl, de adott esetben több tudományterület összekapcsolásával végezzük. Ez nem csak formailag lényeges, hanem tartalmilag is, mivel fontos kihangsúlyozni, hogy a sport és a testnevelés - ami egyre nagyobb szerepet tölt be a társadalomban és az emberek egészségének fenntartásában - komoly eszköze lehet annak, hogy magasabb szintre emelhessük a Klebelsberg Kuno által kimondott jelszót: „Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts”.

A Testnevelés Sport, Tudomány (TST) / Physical Education, Sport, Science (PSS) várja mindazokat a sporttudományokkal foglalkozó kéziratokat, eredeti közleményeket és összefoglaló tanulmányokat melyek a testnevelés, edzésmódszertan, társadalom és természettudomány területén folyó kutatásokról számolnak be. Továbbá, a sport bármely aspektusában végzett kísérletek, kutatások eredményeiből születő publikációknak is szeretnénk fórumot adni.

Mivel újságunk kétnyelvű, ezért mind hazai, mind külföldi szerzőktől várunk spottudományokkal kapcsolatos kéziratokat. Továbbá, tervezzük, hogy az Egyetemünkön végző doktoranduszok disszer­tációinak rövid összefoglalóit és a TE által megrendezett konferenciák (TDK, PhD, egyéb) absztraktjait is megjelentessük.

A mai korhoz igazodva a TST/PSS elsősorban online megjelenésű, mint sok más rangos tudomá­nyos folyóirat, s így az interneten mindenki számára elérhető lesz, elősegítve az olvasottság növelését és a tudás terjesztését. Minden beküldött cikket legalább két bíráló értékel, akik a rangos hazai és külföldi kutatókból álló szerkesztőbizottsági tagok közül kerülnek ki, ezzel is biztosítva a közlemények magas szintű minőségét.

A folyóiratban közölt cikkek megtalálhatók a TE Könyvtár és Levéltár elektronikus katalógusában és az MTA Könyvtárának repozitóriumában is, cikkenként a REAL-ban, évfolyamonként a REAL-J-ben.

A Testnevelési Egyetem Tudományos Folyóirata 2021/1-26. évfolyam, 1-2. szám (2021) >>>

 • Előszó / Foreword
 • Eredeti közleményekl / Original research paper
  • Természettudományok / Natural Sciences
   • A COVID-19 gyermekgyógyászati és sport vonatkozásai / Pediatric and sport aspects of COVID-19
    Pelle Judit
  • Sportági ttudományok / Sport Sciences
   • A Thurstone módszer alkalmazása sporteredmények elemzésére a 2020/2021-es női kézilabda Bajnokok Ligája példáján / The Application of the Thurstone Method For Evaluating Sports Results – Presenting on the EHF Women Handball Championship
    Gyarmati László, Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba
   • Az étrendi információs túlterhelés kérdőív adaptálása és validálása élsportolók körében / Adaptation and validation of diet information overload scale among elite athletes
    Kiss Anna, Tompa Orsolya, Lakner Zoltán, Soós Sándor
   • A tánc komplex hatása a (test)nevelésben / Complex effect of dance in (physical)education
    Molnár Ákos, Prisztóka Gyöngyvér
 • TST+ / PSS+
  • Az AIESEP 2021 online konferencia tapasztalatai
  • Keleti Ágnes 100 éves
  • Kárpát-medencei fiatal magyar kutatók konferenciája (felhívás)
  • 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) (felhívás)
  • VI. Sporttudományi PhD Szimpózium (felhívás)
  • A Magyar Sport Napja
  • Felhívás az 50. jubileumi mozgásbiológiai konferenciára
  • Kitekintés a sporttudományok világába / Window to the world of sport sciences

Projektek

2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!