Hírek

Beszámoló egy könyvbemutatóról

2016. december 9-én pénteken 11.00 órakor a TF I. emeleti tanácstermében a Tanárképző Intézet könyvbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatót tartott.

Az Eötvös József Könyvkiadó gondozásában – Hamar Pál szerkesztésében – megjelent: A mozgás mint személyiségfejlesztő tényező című tanulmánykötet és Hamar Pál: A testnevelés tantervelmélete című monográfia bemutatására került sor.

Könyvbemutató beszámoló (Hamar Pál: A testnevelés tantervelmélete)

A szerző monográfiáját röviden elemezve kihangsúlyozta, hogy történeti tudás hiányában egy tudományterületen sem lehet eredményeket elérni és/vagy fejlődni. Annak ismerete, hogy milyen előzmények vezettek a mai magyar oktatási rendszer kialakulásához, ezen belül a testnevelés szerepe miként változott, alakult, elengedhetetlen a leendő sportszakemberek számára. A testnevelést górcső alá vevő tantervelméleti könyv ilyen megközelítésben egyedinek mondható a testneveléssel és sporttal foglalkozó tudományos szakirodalomban.

A tanulmánykötetben tizennégy szerzőtől, döntő többségében a Testnevelési Egyetem Tanárképző Intézetének munkatársaitól találhatók írások. A szerzők célja az volt, hogy olyan, a gyakorlatban is használható tudással segítsék a testnevelő tanár-, illetve edzőképzésben tanuló hallgatókat, amely tovább gazdagítja a sporttal kapcsolatos pedagógiai és tantervelméleti ismereteiket.

A vendégek között üdvözölhettük Bábosik István és Gombocz János professzor emeritus urakat, akik miközben a felszólalásaikban a sportolás és a fizikai aktivitás fontosságát hangsúlyozták, egyúttal arra is rávilágítottak, hogy a testnevelő tanároknak, edzőknek vezető szerep jut a felnövekvő ifjúság testkulturális képzésében, fejlesztésében.

A könyvbemutató hivatalos része után a kötetek szerzői és a vendégek szakmai, ugyanakkor baráti beszélgetés keretében osztották meg véleményeiket, tapasztalataikat egymással.

fotó: Varga Ferenc

könyvbemutató,sajtótájékoztató,tanulmánykötet,monográfia,tantervelmélet