Hírek

Diplomaátadó ünnepség - egy emlékezetes nap

Szombat délelőtt tartotta a Testnevelési Egyetem (TF) Szenátusa nyilvános ünnepi ülését, amelyen a három hallgató doktorrá avatása és 82 végzős hallgató diplomáinak átadása mellett együttműködési megállapodást írtak alá a Magyar Edzők Társaságával (MET). A MOM Kulturális Központban tartott rendezvényen a Testnevelési Egyetem vezetősége mellett részt vett dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is.

Diplomaátadó ünnepség: egy emlékezetes nap

A Testnevelési Egyetem rektora, Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos nyitóbeszédének elején visszaemlékezett az egyetemen töltött éveire, elmondta, hogy az itt megszerzett készségek, ismeretek, tapasztalatok szerves egységet alkotva képeztek és képeznek mind a mai napig láthatatlan támaszt egy-egy döntésénél, vagy éppen egy hosszú fáradtságos folyamat során. Felhívta a végzős hallgatók figyelmét, hogy az élet bármely területén is helyezkednek el, hálásak lesznek majd minden egyes percért, amit az egyetemen eltöltöttek, minden egyes betű-ért, amit elolvastak, és minden egyes izzadságcseppért, ami legördült homlokukról, mert segíteni fogja őket, abban, hogy sikeresebb és jobb emberek legyenek. Kiemelte, hogy a sport értékteremtő ereje is nélkülözhetetlen összetevője az “emberré” válás ezen folyamatának. Az erkölcs formálásának hatékony eszköze, mert munkára,állhatatosságra, kitartásra sarkall, de nemcsak az egyes emberekre fejti ki hatását, hanem a társadalom egészére nézve. Segíti az emberek közötti kapcsolatok kialakítását, az emberi együttműködések különböző formáinak megismerését. Beszédében kitért a sport aktív egészségmegőrző funkciójára is, mely elvitathatatlan szerepet játszik a testi és lelki egészség egyensúlyának megteremtésében, az egészséges életmódra nevelésben, az egészség megtartásában. Ebből az aspektusból hangsúlyozta a mindennapos testnevelés bevezetésének, a sportlétesítmények építésének és a világversenyek megrendezésének fontosságát, és utóbbi kapcsán kiemelte, hogy az olimpia hasznos „vállalkozás“  Magyarország számára. A jelentős munkahelyteremtő hatás, megnövekedett turisztikai bevételek, felgyorsuló infrastruktúra és közlekedési hálózat fejlesztés mellett, az olimpia rendezésével még inkább előtérbe kerülhet a lakosság értékrendjében a sportos egészségesebb életforma. Ünnepi beszéde zárásaként a szülők, nagyszülők és hozzátartozók erkölcsi, illetve anyagi támogatását köszönte meg, mellyel – ahogy fogalmazott – láthatatlan támaszt biztosítva hozzájárultak gyermekeik továbbtanulásához, és lehetővé tették számukra, hogy itt legyenek. Végül gratulációját fejezte ki a végzős hallgatóknak, egyúttal jó egészséget, erőt és kitartást kívánt a munka világába kilépő sportszakembereknek, testnevelő tanároknak.

Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár méltatta az intézmény szakemberképzés iránti elkötelezettségét. Mint elmondta, „Ma Magyarország számára valódi munkával, szorgalommal, köteleségtudattal és kitartással elért teljesítményt felmutató fiatalok szolgálnak mintául, mások számára is követendő példaként. Az ő sikereik bizonyítják számunkra, hogy a fizikai és szellemi fejlődés egyaránt záloga egy sikeres élet megalapozásának.“

A beszéd után Tihanyi József, a doktori tanács elnöke felavatta a doktorjelölteket, majd Mocsai Lajos, a TF rektora átadta a végzős hallgatóknak a tanulmányaik sikeres befejezését tanúsító okleveleket.

Az ülésen írták alá a TF és a MET együttműködési megállapodását, melynek célja a két intézmény között fennálló szakmai kapcsolatok elmélyítése és az együttműködés jogi kereteinek megteremtése.  Ennek két fő területe az edzők képzése, továbbképzése területén az oktatási és kutatási együttműködés, valamint ezek összehangolása és fejlesztése. Jelentős hangsúlyt kap a megállapodásban a kiemelt edzői program fejlesztése és szakmai támogatása, az edzői életpályamodell kidolgozása, a Performance Director intézményének közös kialakítása és a megállapodásban egy közös javaslattétel is szerepel a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V.18.) Kormányrendelet módosításához.

Szabó Tünde elmondta, előremutatónak tartja, hogy a TF is szakmai partnerségre törekszik a MET-tel az edzőképzés területén, hiszen ez biztos módszertani és tudományos hátteret teremt az államtitkárság edzőket támogató szakmai programjainak is. Ezek közül a kiemelt edzői programot és az idén induló utánpótlásedzők életút programját emelte ki. Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a Testnevelési Egyetem keretein belül megvalósuló Nemzeti Sport-táplálkozástudományi Intézet (NSTI) a tervek szerint már idén nyáron megkezdheti működését.

Az NSTI a sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas intézmény lesz. Tevékenységi körét tekintve elsősorban az élsportolóknak szánt étrend-kiegészítő termékek és különleges táplálkozási célú élelmiszerek összetételét elemzi, köztük a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltólistáján szereplő szerek előfordulását is. Az intézet egyéni táplálkozási tanácsadást, továbbá oktatási feladatokat is ellát majd.

„Hangsúlyoznám, hogy az NSTI nem doppinglabor lesz, nem doppingmintákat elemez, hanem egy egészen új vetületével foglalkozik a területnek, az egyes táplálékkiegészítők és teljesítményfokozó szerek összetételét és hatékonyságát, valamint bevizsgálását fogja végezni” – fogalmazott Szabó Tünde a TF diplomaátadó ünnepségén.

diplomaosztó,Magyar Edzők Társasága,együttműködés,ünnepség,szenátus,Nemzeti Sport-táplálkozástudományi Intézet