Elkezdődött a tanév
2013. szeptember 3.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Szeptember 2-án az Aulában került megrendezésre Karunk tanévnyitó ünnepsége. Az eseményen Karunk vezetői – Dr. Radák Zsolt dékán úr, Dr. Hamar Pál általános dékánhelyettes úr, valamint Dr. Berkes István tudományos dékánhelyettes úr – mellett részt vett többek között Dr. Simicskó István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért és ifjúságért felelős államtitkára, valamint a Semmelweis Egyetemről Dr. Gál János általános rektorhelyettes úr is.

Évnyitó 2013

A köszöntők sorát Dr. Gál András kezdte, és beszéde végén hivatalosan megnyitotta a 2013/2014-es tanévet Karunkon. Ezt követően Radák dékán úr köszöntő mondatait hallhattuk, végezetül Simicskó államtitkár úr beszélt a hallgatósághoz.  A beszédek során üdvözölték a „TF család” új tagjait, és biztosították a hallgatókat arról, hogy kiválóan választottak hivatást. Hangsúlyozták, hogy a sport és a testnevelés napjainkban egyre fontosabb szerepet tölt be, hiszen elengedhetetlen az emberek egészségének és jó közérzetének megőrzéséhez, így a TF új és régi diákjai nemcsak a jelen, de a jövő nemzedékekért is munkálkodnak.

A köszöntők után Gergely István, Doktori Iskolánk kétszeres olimpiai bajnok hallgatója intézett néhány szót elsőéves hallgatóinkhoz. Felidézte első TF-es emlékeit: milyen büszkén vallotta magát már akkor is iskolánk hallgatójának, és mennyire vágyott arra, hogy a TF is büszke legyen rá, mint hallgatójára.

Ezt követően a kari kitüntetések átadására került sor. Elsőként Dubecz József, a Testnevelés-elmélet és Pedagógia Tanszék egyetemi docense vehetett át Pro Facultate díjat a TF érdekében végzett iskolateremtő munkájának, több évtizedes oktatói-nevelői tevékenységének, és az intézmény elismertsége növelésének, hírneve öregbítésének elismeréseként.

Karunk vezető testülete szintén Pro Facultate díjat adományozott a Tehetséges Fiatalok (TF) Műhely számára intézményünk hírnevének öregbítése, különösen a TF kulturális, közösségi életének fejlesztése okán. A díjat a Műhely nevében Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina alapító elnök-tanár vette át.

Harmadik díjazottként Karunk egykori dékánja, Dr. Tihanyi József, a Biomechanika, Kineziológia és Informatika Tanszék egyetemi tanára vehette át a TF címerével díszített arany pecsétgyűrűjét több évtizedes kiemelkedő oktatói-nevelői munkája, valamint a TF érdekében végzett pedagógusi, kutatói és vezetői teendőinek magas színvonalú ellátásának elismeréseként.

Dr. Pavlik Gábor egyetemi tanárnak, valamint Dr. Gunda András egyetemi adjunktusnak, az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék oktatóinak Karunk vezetősége az intézmény érdekében végzett több évtizedes munkájuk, kiemelkedő oktató-nevelő tevékenységük elismeréséül, valamint a testkulturális szakemberképzésben végzett feladataik kiváló ellátásáért Kerezsi Endre-díjat adományozott.

Dr. Nyakas Csaba egyetemi tanárnak, a Sporttudományi Kutatóintézet oktatójának az intézmény érdekében végzett munkája, kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréséül Hepp Ferenc emlékérmet adományozott Karunk vezetése.

Végezetül Dr. Barna Tibor részesült elismerésben, aki 2003 és 2013 között vezette a Küzdősportok Tanszéket. Barna tanár úrnak a Kari Tanács a Magyar Olimpiai Bizottság támogató állásfoglalása alapján a birkózás sportágban végzett kiemelkedő edzői, sportszakmai tevékenysége, valamint kiváló oktató-nevelő munkája elismeréseképp a TF Edzői Nívódíját adományozta.

A díjazások után következett az elsőéves hallgatók fogadalomtétele, amely során Dr. Hamar Pál általános dékánhelyettes úr eskette fel őket. E nagyon szép TF-es hagyomány eredményeképp egyetemi polgárrá fogadtuk elsőéveseinket, akiket Dr. Gál János általános rektorhelyettes úr és Dr. Radák Zsolt dékán úr köszöntött kézfogással.

Az évnyitó záróakkordjaként az elsőévesek két képviselője átvette a TF zászlaját végzős hallgatóinktól, majd az Egyetem vezetőinek távozásával véget ért az ünnepség.

szöveg: Bardocz-Bencsik Mariann és Kercsmarics Eszter | fotók: Kovács Attila (Semmelweis Egyetem)

[nggallery id=189]

Utolsó módosítás: 2021. július 1. 12:58
nyomtatás
2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!