Kancellári rendelkezés a kollégium ideiglenes bezárásáról
2020. március 16.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Kancellárjának 2020. évi 1. sz. rendelkezése a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumának ideiglenes bezárásáról.

1. A rendelkezés célja

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel összefüggésben Magyarország Kormánya a felsőoktatási intézmények esetében intézménylátogatási tilalmat rendelt el. A fentiek okán a Testnevelési Egyetem kancellárja a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rendben biztosított jogkörben a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumának ideiglenes bezárását írja elő.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya az egyetemmel hallgatói jogviszonyban állókra (kollégistákra) terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2020. március 13-án (péntek) 16 órától visszavonásig érvényes.

4. Rendelkező rész

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően Magyarország Kormánya az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Továbbá 2020. március 12-től a felsőoktatási intézmények esetében intézménylátogatási tilalmat rendelt el, melynek részeként a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégium 2020. március 13-án (pénteken) 16 órától visszavonásig bezárásra kerül.  

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Kancellári Titkárság, valamint a Kerezsi Endre Kollégium.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az egyetemen szokásos módon történik.

Budapest, 2020. március 11.

Dr. Genzwein Ferenc kancellár

A hitelesített rendelet PDF formátumban >>>

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!