Tudományos hírek

Dóczi Tamás disszertáció védése

2011. június 30-án 14 órakor Dóczi Tamás kollegánk védi meg disszertációját a Hepp Ferenc teremben. Témája: Rendszerváltás, globalizáció és nemzeti identitás a sportban a XXI. sz. kezdetén Magyarországon.

Témavezetője: Földesiné Dr. Szabó Gyöngyi, professor emerita.

védés,disszertáció