Tudományos hírek

Predoktori (PhD gyakornoki) pályázat

A Testnevelési Egyetem Sporttudományok Doktori Iskolája  pályázatot hirdet Dr. Nádori László PhD gyakornoki (predoktori) támogatás elnyerésére. A támogatás folyósítása 2017. szeptember 1-től legfeljebb 2018. augusztus 31-ig tart. Az ösztöndíj előre várható havi összege: bruttó 131 000 Ft.

A pályázat célja: 2017. augusztus 31-ig abszolutóriumot szerzett ösztöndíjas, doktori értekezésén még dolgozó - már eddig jelentős eredményt felmutató - kutatók támogatása. Pályázhatnak a Doktori Iskola azon volt ösztöndíjas hallgatói, akik

  • az ösztöndíj folyósítás 36 hónapos periódusának lejártáig doktori értekezésüket nem készítették el,
  • főállással nem rendelkeznek,
  • tanulmányaik ideje alatt kiemelkedő eredményt értek el,
  • vállalják, hogy értekezésüket 12 hónapon belül elkészítik

A predoktori támogatás megszakítás nélkül összesen legfeljebb 12 hónapra szólhat. A pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok:

  • a) kitöltött pályázati űrlap (honlapról letölthető)
  • b) tudományági doktori iskola vezetőjének és a programvezetőnek részletesen indokolt javaslata – a témavezető véleménye alapján,
  • c) a témavezető nyilatkozata a kutatási feltételek biztosításáról, valamint a 12 hónapos határidő betarthatóságáról,
  • d) előadások, publikációk és közlésre elfogadott cikkek jegyzéke,
  • e) a támogatási időszakra vonatkozó munkaterv,
  • f) nyilatkozat arról, hogy nincs heti 20 órát meghaladó munkaviszonya, illetve arról, hogy ha munkaviszonyában változás történt, azt haladéktalanul közli a Doktori Titkársággal.

A pályázatot 2017. június 6-ig lehet benyújtani a Doktori Titkárságon.

Sporttudományok Doktori Iskola,támogatás,predoktori,PhD gyakornok