Tudományos hírek

Meghívó komplex vizsgára

A Testnevelési Egyetem Doktori Tanácsa és a Sporttudományok Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt a Doktori Iskola 4. féléves hallgatóinak és egyéni felkészülőinek komplex vizsgájára.

Időpont: 2020. június 30. 14.00 óra, helyszín: Testnevelési Egyetem, Microsoft Teams*

  • Béres Bettina: Fiatal labdajátékosok energiaellátó rendszerének kinetikai vizsgálata az életkor és testi fejlettség függvényében (témavezető: Dr. Szabó Tamás)
  • dr. Sonkodi Balázs: Mechanism of noncontact ACL injury - What does delayed onset muscle soreness have to do with noncontact anterior cruciate ligament injuries? (témavezető: Dr. Berkes István)
  • György Bernadett: A több évtizedes testedzés hatása a humán vérből izolált extracelluláris vezikulák tartalmára (témavezető: Dr. Koltai Erika)
  • Oroszi Tamás: A teljes test vibráció motoros, kognitív és magatartásbeli változásai patkány modellen (témavezető: Dr. Nyakas Csaba)

Időpont: 2020. július 2. 14.00 óra

  • Dékány Marcell: A "Play and Stay" tenisz utánpótlás program bírálási mutatóinak vizsgálata Magyarországon (témavezető: Dr. Ökrös Csaba)
  • Hellner Szelina: Egyetemi hallgatók szomatikus és pszichológiai jellemzőinek összehasonlító vizsgálata (zémavezető: Bartusné Dr. Szmodis Márta és Dr. Tóth László)
  • Orbán-Sebestyén Hajnalka: A sport általi inklúzió megvalósulása értelmileg akadályozott sportolóknál (témavezető: Dr. Ökrös Csaba)

* a komplex vizsga MT csoportja: Komplex vizsga 2020. június 30. és július 2. 14.00 óra kódja: 55ty6lk

Regisztráció >>> (a TE hallgatói és dolgozói kóddal tudnak csatlakozni)

Sporttudományok Doktori Iskola,phd komplex vizsga,meghívó