Felhívás Tudományos Diákköri Konferenciára
2020. szeptember 22.TDK

Tisztelt érdeklődő Hallgatók és Témavezetők! A Testnevelési Egyetem a 2020/2021. tanévben 2020. november 12-én (csütörtökön) rendezi a Házi Tudományos Diákköri Konferenciáját.

Felhívás Tudományos Diákköri Konferenciára

A Tudományos Diákköri Konferenciára nevezhet egyetemünk minden, jelenleg hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, illetve azok a hallgatók is, akik a 2019/2020. tanév tavaszi félévében abszolutóriumot vagy diplomát szereztek, amennyiben a bemutatandó TDK dolgozat és a szakdolgozat vagy diplomadolgozat címe nem azonos. A konferencián be lehet mutatni a 2020 tavaszára szánt kutatásokat és újakat egyaránt, tehát egy hallgató több pályamunkával is nevezhet.

Ha a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, online módon kerül megrendezésre a konferencia.

A jelentkezés feltétele az elektronikus pályázati űrlap kitöltése. Jelentkezési határidő: 2020. október 18.

Tartalmi és formai követelmények

1. Online jelentkezési lap kitöltése

A jelentkezési lap az alábbi adatokat tartalmazza:

  • a szerző(k) adatait;
  • a témavezető és (ha van) a konzulens tanár adatait;
  • az előadás címét;
  • a kulcsszavakat (maximum 3);
  • az absztrakt szövegét (maximum 3000 karakter).

2. Absztrakt tartalmi követelményei

A kutatás rövid leírásánál az alábbi klasszikus szerkezeti felépítést javasoljuk, amely az előadás során is vezérelv lehet:

  • Bevezetés (témaválasztás indoklása, irodalmi áttekintés, elméleti háttér)
  • Hipotézis / Célkitűzés (kérdésfeltevés megfogalmazása, érvényessége)
  • Vizsgálati módszerek, -személyek, -körülmények (ismertetés pontossága)
  • Eredmények (a kutatás eredményeinek ismertetése, bemutatása, értelmezése)
  • Összefoglalás (konklúzió, javaslat, elméleti és/vagy gyakorlati jelentősége)

A fenti szempontokat az adott tudományterületen és az abban elfogadott kutatási módszereket (pl.: review paper, story telling) adekvátan kell alkalmazni. Az absztraktok kötetben jelennek meg, korábbi konferenciák kiadványai megtekinthetők az archívumban.

3. Prezentáció

A Diákköri Konferencián az előadásokat tudományterületek, illetve témakörök szerint szekciókba soroljuk. A szóbeli előadás 10 perc prezentációból és 5 perc diszkusszióból áll.

A pályamunkák bemutatása az előzetes bírálatok után témakörök szerint szekciókban történik.  A konferencián az egyes szekciókban szakértő zsűrik bírálják el az előadásokat és ítélik oda a díjakat. Azok az előadások, amelyeket a zsűri érdemesnek ítél, indulhatnak a 2021. április 6-9. között, a Szegedi Tudományegyetemen megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az OTDT határozata alapján az a hallgató is indulhat a 35. OTDK-n, aki 2019/2020. tanév tavaszi szemeszterében diplomát szerzett.

Sok sikert a felkészüléshez!

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!