TFSE Sportösztöndíj 2021-22/2
2022. január 18.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete pályázatot tesz közzé a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói részére kiemelkedő sporttevékenységük támogatására, ösztönzésére.

Pályázni kizárólag a NEPTUN rendszerben közzétett kérvényen keresztül lehet!

A pályázatok leadási határideje: 2022. év 02. hó 17. (csütörtök)

Leadás módja: a NEPTUN rendszeren keresztül!

Az ösztöndíjpályázaton nyertes hallgató az Egyetem és a TFSE együttműködési megállapodása alapján vállalja, hogy az érintett szakosztály sportszakmai munkájában,- ideértve az edzéseket és a versenyeket - az ösztöndíjazott időszakban részt vesz.

A hallgató teljesítményétől függően a pályázat nyerteseinek ösztöndíja havonta módosítható, amennyiben a hallgató nem teljesíti a meghatározott feltételeket a szakosztályvezető javaslattal élhet a TFSE elnöke felé az ösztöndíj folyósításának megszüntetése iránt. A rektor a képviselő kérelmére elrendelheti a TFSE Sportösztöndíj folyósításának megszüntetését.

A pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a TFSE Sportszakmai Bizottsága értékeli, majd javaslatot tesz a rektornak a szakosztályi keretekre és az ösztöndíjazottak körére. A TFSE Sportösztöndíj megítéléséről a rektor dönt. A döntést a Tanulmányi Hivatal határozatba foglalja. Az adott hónapra - a hallgató teljesítményének függvényében – a szakosztályvezetők javaslata alapján megállapított ösztöndíjakat tartalmazó listát a TFSE képviselője terjeszti a rektor elé minden hónap végéig.

Fellebbezni írásban, az eredmények nyilvánosságra hozatalának napjától számított 15. napig lehet a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Felülbírálati Bizottsága felé!

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!