Javában zajlik az emelt szintű testnevelés érettségi vizsga a TF-en
2024. június 10.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Prof. dr. Tóth László, a Tanárképző Intézet főigazgatója beszélt honlapunknak a TF-en zajló emelt szintű testnevelés érettségi vizsgáról.

Hétfőn és kedden ünneplőbe öltözött középiskolásokkal találkozunk a TF-en. A szóbeli érettségi vizsgára érkeznek, idén egy híján háromszázan. Az emelt szintű testnevelés érettségi vizsga megszervezése és lebonyolítása korábban is egyetemünk egyik presztízsértékű, kiemelt faladata volt.

Budapest Főváros Kormányhivatala idén is egyetemünket kérte fel az emelt szintű testnevelés-érettségi megszervezésére. Prof. dr. Sterbenz Tamás rektor úr a feladattal prof. dr. Tóth Lászlót, a Tanárképző Intézet főigazgatóját bízta meg.

Prof. dr. Tóth László tisztelettel fogadta rektor úr felkérését. Ez a 23. érettségi, amelynek megszervezését rá bízták. Középiskolai testnevelő tanárként korábban több alkalommal érettségiztetett középszinten. Az emelt szint és a vizsgaszervezés azonban más típusú, komplexebb feladat.

– Mennyiben más az idei érettségi, mint a korábbiak?

– Ebben az évben már a 2020-as Nat alapján határozták meg az érettségi vizsga követelményeit, amelyek a 2024. évi májusi-júniusi vizsgaidőszakban érvényessé is váltak. A 2024-es vizsgakövetelmények valamelyest eltérnek a korábbiaktól: néhány sportág esetében apróbb változások történtek a bemutatandó gyakorlatokban. A nagy változás két új sportág megjelenése. Az aerobik és a karate az idei évben szerepel előszőr az emelt szintű testnevelés érettségi választható sportágai között.

Javában zajlik az emelt szintű testnevelés érettségi vizsga a TF en 2

– Miben más testnevelésből vizsgázni a közismereti tantárgyakhoz képest?

– Testnevelésből a tantárgy jellegéből fakadóan gyakorlati és szóbeli vizsgát tesznek a jelentkezők. Öt sportágcsoportból 15 sportágban kell jártasságot szerezni, és huszonhat gyakorlatot kell bemutatni a gyakorlati vizsgarészben.

– A szóbeli vizsga is ennyire sokoldalú felkészülést igényel?

– Tizenkét témakörből hatvanhét téma közül húz a vizsgázó egy A és egy B tételt, amelyet húsz percben szükséges kifejtenie, meggyőznie felkészültségéről a vizsgabizottságot. A témák között sportszakmai, sporttörténeti, egészség- és sporttudományi, pedagógiai, pszichológiai kérdések is szerepelnek. A kérdésére a válaszom: igen. Meglehetősen széles körű ismeretek szükségesek a sikeres vizsgázáshoz.

– TF-es oktatók is vannak a vizsgabizottságokban?

– A tantárgyi bizottságok elnöki feladatait TF-es oktatók – köztük több tanszékvezető – látják el, a tagok pedig a Tanárképző Intézet mentortanári hálózatához kapcsolódó testnevelő tanárok – közöttük több intézményvezető.

– Ebben az esetben igazi minőségi vizsgáztatás folyik. Hol zajlottak a gyakorlati vizsgák?

– A májusi-júniusi vizsgaidőszakban partnerintézményünk, a Budapesti Honvéd Sportegyesület Dózsa György úti sportpályájára szerveztük az eseményt, amelyet a múlt héten sikeresen lebonyolítottunk. A novemberi vizsgaidőszakban a TF-en rendezzük az eseményt.

– Közreműködnek hallgatók az eseményen?

– Osztatlan tanár szakos hallgatók áldozatos munkája segíti a vizsgázók magas szintű vizsgáztatását.

A TF a garancia arra, hogy a vizsgáztatás során a szakmai hozzáértés, a kérdezési, vizsgáztatási kultúra és a pedagógiai tapasztalat együttesen érvényesüljenek.

Fotó: Csík Ildikó

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!