Ülésezett a Szenátus, megválasztották a sporttudományi alapszak felelősét
2024. május 17.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A 2023/2024-es tanév utolsó előtti ülését tartotta május 16-án az egyetem legfőbb döntéshozói testülete, a Szenátus, amely több fontos személyi kérdésben döntött.

Május 16-án, csütörtökön az egyetem Róma-termében tartotta soros ülését a Szenátus, amely összesen nyolc napirendi pontot tárgyalt.

Az egybegyűltek először a Sportági Intézet Labdarúgó Csoport egyetemi docensi pályázatáról döntöttek. Ennek értelmében a Szenátus támogatta a TF-en oktató ifj. dr. Tóth János UEFA A-licences labdarúgóedző, a Vasas Kubala Akadémia trénerének docensi kinevezését, aki eddig adjunktusként dolgozott egyetemünkön.

„Kétezer-háromban kezdtem tanulmányaimat a TF-en, és kétezer-tizenegy óta oktatok az egyetemen az edző szakon – kezdte rövid bemutatkozóját a szakember. – Munkám során mindig is tudásom legjavát nyújtottam, és a hazai elitakadémiákon igyekeztem gyarapítani elméleti és gyakorlati tudásomat. Büszke vagyok, hogy a Vasas Kubala Akadémia U19-es csapatával idén ezüstérmet nyertünk a bajnokságban.”

A folytatásban a jelenlévők az egyes alap-, osztatlan- és mesterképzési, valamint szakirányú továbbképzési szakok képzési programjának módosításáról és elfogadásáról döntöttek.

Szintén terítékre került több szak új szakfelelőseinek megválasztása is. Ezek közül kiemelkedik a TF új, sporttudományi alapszakja, amelynek előkészítésében meghatározó szerep jutott dr. habil Kneffel Zsuzsának, a Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék docensének. Szakfelelősnek dr. Kopper Bencét választották, míg a gyógytestnevelő szak szakfelelőse prof. dr. Tóth Miklós, a három féléves testnevelőtanár szak szakfelelőse pedig dr. habil. Csányi Tamás lett.

A szenátusi tagok a jubileumi díszoklevelek adományozásáról is határoztak.

A jelenlévők elfogadták az egyetem 2023. évi beszámolóját, a 2024. évi vagyongazdálkodási tervét és a 2024/2025-ös tanév tanítási rendjét. Utóbbival kapcsolatban fontos kiegészítés, hogy a megváltozott beosztásokról és a tervezett órarendekről a következő szenátusi ülés dönt majd.

Utolsó napirendi pontként dr. habil. Cserny Ákos tájékoztatta a jelenlévőket a 2023/2024-es tanév II. félévének záróvizsga-forgatókönyvéről és a bizottságok összetételéről.

A tanév utolsó szenátusi ülését június 26-án tartják egyetemünk velencei Vízisport és Rekreációs Központjában.

Címkék: szenátus
2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!