Nekrológ Bíróné Nagy Edit tanárnő emlékére
2023. augusztus 9.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 94. évében elhunyt Biróné Nagy Edit professor emerita, akinek élete szinte teljes egészében a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemhez és jogelődjeihez köthető. 

Most, amikor az Egyetem alapításának centenáriumára készülünk, még inkább zsinórmértékül szolgálhat a Tanárnő – hallgatói éveivel együtt – TF-en eltöltött 76 éve. Neve egybeforrott az intézménnyel. A legendás, 1929-ben született tanári generációhoz tartozott (lásd Galla Ferenc, Tass Olga, Zarándi László).

Oktatói tevékenységét, az akkor még Magyar Testnevelési Főiskolán, 1952-ben kezdte el, majd 1980-ban lett egyetemi tanár. 1992 és 2000 között nagy odaadással és szakértelemmel vezette a Testneveléselmélet és Pedagógia Tanszéket. 1994-től 1998-ig tudományos rektorhelyettesként szolgálta szeretett iskoláját.

Az elmúlt több mint hetven évben valamilyen formában minden TF-es hallgató kapcsolatba került a Tanárnővel. Taníthatta didaktikából vagy sportpedagógiából, a doktorképzésben kutatásmódszertanból, de lehetett témavezetője is. Forgathatta a magyar és német nyelven hat kiadást megélt Sportpedagógia tankönyveit. Témavezetésével tizenhárman szereztek kandidátusi vagy PhD tudományos fokozatot, köztük e nekrológ szerzői is.

Edit néni szívügye volt a sportpedagógia. Kutatási területei – az iskolai testnevelés és sport oktatáselméleti kérdése mellett – elsősorban a sport pedagógiai problémáira, illetve a sportpedagógia általános elméleti kérdéseire terjedtek ki. Mint a disciplina egyik magyarországi úttörője, nagy figyelemmel kísérte tantárgya sorsát. Markáns véleményt formált, még ha csak szűk baráti körben is, a sportpedagógia tárgy legújabb „reformjával” szemben, erősen vitatta annak szakmai létjogosultságát.

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a sporttudomány akadémiai térnyerésében. 1990-ben alapító elnöke a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Szakbizottság Testnevelési és Sporttudományi Albizottságának, majd 2005-től a jelenleg az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság részeként tevékenykedő Szomatikus-nevelési Albizottság elnöke, később tiszteletbeli elnöke. Alapító tagja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolai Tanácsának, 1994 szeptemberétől témavezetője is. Akkoriban, mintegy harminc évvel ezelőtt, ez az ELTE-TF közös doktori képzés biztosította a sportszakemberképzésben oktatók számára a fokozatszerzés lehetőségét.

Biróné tanárnő közismert volt kérlelhetetlen, de egyben higgadtan érvelő, lényeglátó szigoráról. Ugyanakkor talán kevesen tudták, hogy Edit néni nagyon segítőkész, tanítványaiért minden téren kiálló, klasszikus értelemben vett pedagógus volt. Ha kellett nem csak az iskola falai között, hanem azon kívül is önzetlenül segített növendékeinek. A PhD fokozatot szerzett hallgatóit élete végéig támogatta, szakmai tanácsokkal látta el, mind tudományos munkájuk, mind további fokozatszerzésük terén.

 „Csak azok halnak meg, akiket elfelejtenek…” – szól az örökbecsű mondás. Ez a jövendölés Edit néni esetében szóba sem jöhet, hiszen hogyan is felejthetnénk el mindazokat az egész életre szóló útmutatásokat és jótanácsokat, amelyek bővebb kifejtését egy nekrológ feszes keretei nem tesznek lehetővé.  

Kedves TANÁRNŐ! Emlékedet megőrizzük, nyugodj békében!

A mindörökké hálás tanítványok nevében,

Hamar Pál, Csepela Yvette, Farkas Judit és Soós István

Biróné Nagy Edit professor emeritát a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem saját halottjának tekinti. Temetése – a család kérésére – szűk körű lesz.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!