Kiválósági ösztöndíjban részesült számos TF-es hallgató
2022. november 3.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Összesen 122 osztatlan tanár-, BSc és MSc képzésre járó TF-es diák kap kiválósági ösztöndíjat a 2022/2023-as tanév első szemeszterében. A jelentős támogatás a modellváltást követő első költségvetésben szereplő Hallgatói Kiválósági Alapból valósulhatott meg.  

Kiválósági ösztöndíjban részesült számos TF es hallgató

Az osztatlan képzésen 60, az alapképzésen 53, míg a mesterképzésen 9 diák érdemelte ki remek tanulmányi eredményének köszönhetően az ösztöndíjat, amellyel a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, legtehetségesebb hallgatóit támogatja.

Kiválósági ösztöndíjban – amelynek egy szemeszterre vonatkozó keretösszegét a rektor és a gazdasági főigazgató határozza meg – az egyetem alapképzésében, osztatlan képzésében és mesterképzésben részt vevő, legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók 20 százaléka részesülhet évfolyamonként és képzésenként.

Mint ismert, a kiválósági ösztöndíj elnyerésének feltétele, hogy a hallgató legalább 90 százalékosan teljesítse időarányosan az előírt mintatanterv aktuális félévében kötelezően teljesítendő kreditjét, továbbá, hogy az előző félévben a megszerzett érdemjegyek legalább 4.00-es korrigált tanulmányi átlagát elérje.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!