Az első narancs emléke
2016. október 14.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem 1956-os teljesítmény emléktúrájának egyik védnöke dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát – vele beszélgettünk.

1956 Emlékév logóTízéves volt az 1956-os forradalom idején, milyen emlékeket őriz abból az időszakból?

Sopronban éltünk, s a város nyugalma egyik napról a másikra a feje tetejére állt. Világosan emlékszem, hogy a forradalom kitörése előtt, október hatodikán a rádióban hallgattuk Rajk László temetését, ekkor már sejtettük, hogy valami készül… Október huszonnegyedikén reggel értesültünk a budapesti eseményekről, a forradalom kitöréséről. Hirtelen elöntött a szabadság érzése, újra tudtunk mosolyogni, nevetni, meghatározó élmény volt. A vörösre nyomtatott orosz könyvből kitéptük a Sztálin-képet, városunkban ledöntötték a Kellner-szobrot, a laktanya tetejéről leszerelték a vörös csillagot, az iskolában az oroszról áttértünk a német nyelv tanulására, és akkor láttam életemben először narancsot – ezek is örök emlékek számomra. Aztán jött a mérhetetlen fájdalom, az ágyúcsövek és a tankok látványa, a forradalom leverésének híre, a menekülő magyar emberek tragédiája, köztük a nagybátyámé, akinek muszáj volt elhagynia az országot.

Most, 2016-ban mit jelent Önnek 1956?

Tulajdonképpen ugyanazt, mint hatvan évvel ezelőtt. A szabadság érzésének megtapasztalását.

Mi jutott először eszébe, amikor felkérték a Testnevelési Egyetem nagyszabású eseményének védnökének?

Váratlanul ért a megkeresés, de rendkívül megtisztelő számomra. Örömmel tölti el a szívemet, hogy a magyar fiatalok vállalkoznak erre a különleges zarándokútra. Kívánom nekik, hogy a szabadság eszménye még jobban erősödjön bennük.

Főapát úr, Ön sportolt annak idején?

Kamaszként, iskolai keretek között atletizáltam. Sohasem felejtem el, hogy amikor az egyik magasugrásom szépre sikerült, Tóth Antal tanár úr ezt mondta nekem: Várszegi, te még vihetnéd is valamire, ha nem lennél ennyire lusta!

A vérzivataros idők átélőjeként, rendkívül tapasztalt emberként milyen útravalóval indítaná el pályájukon a mai fiatalokat?

Legyenek mindig lelkesek, és becsüljék meg az élettől a tisztán látás ajándékát, hogy sohase tudják őket becsapni.

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!