Nagy sikerű sportinnovációs konferencia
2016. október 27.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Magyar Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbizottsága immár hetedik éve jelenik meg minden évben egy-egy nagyszabású országos szintű innovációs rendezvénnyel. Az idei konferencia különlegessége az volt, hogy a Testnevelési Egyetem adott otthont a rendezvénynek, felkarolva a sportban megvalósuló innováció témakörét, kihangsúlyozva a terület kiemelkedő fontosságát.

Az előzetes érdeklődés és regisztráció kiemelkedő volt, a Hepp Ferenc terem zsúfolásig megtelt, az ország legtávolabbi részeiből is érkeztek a sporthoz kapcsolódó innovációk iránt érdeklődők.

Sportinnováció konferencia 2016

A rendezvény újdonsága, hogy a Testnevelési Egyetem kiváló oktatói és a Magyar Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbiztottság tagjainak előadásai mellett a Magyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási tagozatának tagjai is bemutathatták a sportban megvalósított kutatásaikat, innovációikat. Az Magyar Sporttudományi Társaság (annak Sportinnovációs Szakbizottsága) szervezésében megvalósuló rendezvény keretein belül került sor a Magyar Sporttudományi Társaság és a Testnevelési Egyetem stratégiai együttműködési megállapodásának ünnepélyes aláírására.

Az előadások sorában a Testnevelési Egyetem oktatási, kutatási és sportinfrastruktúra fejlesztése által megnyitott innovatív sporttudományi, kutatási irányokat mutatta be Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos az egyetem rektora, fölvázolva ezzel – a budapesti olimpia megrendezését is aktívan támogató – sporttudományi, sportfejlesztési innovatív elképzeléseket.
Györfi János a Sportinnovációs bizottság elnöke a sportági stratégiák elemzésére támaszkodva ajánlásokat tett innovatív kitörési pontokra, megvalósítható lehetőségekre. Kiemelte a sportágak felelősségét és lehetséges lépéseit a nemzetközi innovációk figyelésében és a hazai „újdonságművelés” feltételrendszerének kialakításában.

A Testnevelési Egyetem kiemelkedő szakemberei felhívták a figyelmet többek között a modern sportszociológia lehetséges innovatív területeire, döntés előkészítést támogató kutatási lehetőségire, vagy a gyakorlatot támogató új proprioceptív eszközök, módszerek teljesítményfokozásban játszott szerepére. Kiváló előadások hangzottak el a sportkardiológia (Semmelweis Egyetem Városmajori Szív és Érgyógyászati Klinika), valamint a szöveti és szervi regeneratív folyamatok molekuláris mechanizmusairól (Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvos Kémiai Intézet) is. A konferencia részvevői a kitűnő előadásoknak köszönhetően megismerhették a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara által kialakított kutatási struktúrákat és megvalósított innovációkat.

Számos előadó a sportági gyakorlatokban megvalósítható innovációk sorát mutatta be úgy, mint a légzéstechnikai módszerek, döntéstámogató informatikai megoldások, vagy a MISZ Felsőoktatási tagozatának előadásai közül az Óbudai Egyetem élettani paraméterek monitorozását egyéni és csapatsportokban bemutató előadása. A konferencia lehetőséget adott az innovációval foglalkozó szakemberek találkozására, kapcsolatainak kialakítására, ápolására és eszmecserékre. A Testnevelési Egyetem együttműködve a Magyar Sporttudományi Társasággal a jövőben lehetőséget kíván adni ezen fontos terület, a sportinnováció megjelenésének, illetve az ezzel foglalkozó innovatív sportszakemberek találkozásának.

szöveg: Györfi János | fotó: Szántó György

{phocagallery view=category|categoryid=12|limitstart=0|limitcount=0}

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!