Több mint kollégium
2015. május 21.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2015. március 26-án a Testnevelési Egyetem Szenátusa, a Testnevelési Egyetem kiemelkedő képességű diákjainak támogatására, öntevékeny szervezet létrehozásáról rendelkezett, így megalakult a Klebelsberg Kunó Szakkollégium.

Több mint kollégium

A Szakkollégium alapítói: Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora, dr. Genzwein Ferenc, a Testnevelési Egyetem kancellárja, dr. Koller Ákos, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese, Szájer Péter, a Kerezsi Endre Kollégium igazgatója, valamint Nagy Máté, a Testnevelési Egyetem hallgatója és Hallgatói Önkormányzatának tagja.

A Szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. E cél érdekében kurzusokat, előadásokat, konferenciákat, vitákat szervez és biztosítja a széleskörű szakmai ismeretek megszerzésének lehetőségét a hallgatók számára.

A Szakkollégium alapítói, a Testnevelési Egyetem munkatársai és hallgatói 2015. május 14-én ünnepélyes keretek között a Szakkollégium névadója, Klebelsberg Kunó szobránál fát ültettek, mely jelképezi a Szakkollégium növekedését, stabilitását.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!