A TF Könyvtár újdonságai
2013. február 26.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Tekintettel a megnövekedett létszámú, valamint az újonnan indított edzőképző tanfolyamokra, 2012-ben jelentős állománygyarapításra került sor az angol nyelvű sportszakirodalom terén. Könyvtárunk nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi edzőképzéssel kapcsolatos könyvek beszerzésére, így jelentős, a különböző sportágakhoz kapcsolódó edzésmódszertani, edzéselméleti kiadvánnyal bővült az állomány. Különösen az úszás, a kajak-kenu, a vívás, a gyephoki területén igyekeztünk hiánypótló könyveket beszerezni. A már meglévő, de korábbi kiadású könyveket újabb kiadásúakkal frissítettük, például a sportfilozófia, az anatómia-élettan, (sport)táplálkozás és a sporttörténet és sportszociológia témakörében. Bővült a csak helyben használható, ún. kézikönyvek állománya is, többek között kutatásmódszertani és sportorvostudományi kötetekkel.

A tavaszi ICF (kajak-kenu) kurzus hallgatóit felkészülten várjuk kibővített állományunkkal, csakúgy mint az évtizedes múltra visszatekintő ICC (International Coaching Course) hallgatóit, valamint a 2011-ben indult nyári kurzus edzőit Indiából. Örvendetes, hogy a nemzetközi hallgatói csoportokon kívül a magyar hallgatók is növekvő arányban veszik igénybe az Angol nyelvű és internet olvasó nyújtotta szolgáltatásokat, különösen a helyben használt, olvasótermi dokumentumokat illetően.

A TF Könyvtár újdonságai

Könyvtárunkba 44 idegen nyelvű, elsősorban angol szakfolyóirat jár. Ezek olyan folyóiratok, amelyek egyébként teljes szöveggel még az egyetem területén lévő számítógépekről sem lennének elérhetők. Közülük többet print+online formában rendeltünk meg, azaz a papír kiadás mellett az elektronikus változatot is előfizettük. A folyóiratok lefedik szakterületünk és a hozzá kapcsolódó határterületek teljes egészét. Köztük van több impakt faktorral rendelkező jelentős tudományos lap is.

A TF Könyvtár újdonságai

Berkes professzor jóvoltából megkaptuk és a továbbiakban folyamatosan megkapjuk a Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy című folyóirat papír kiadásának számait 2010-től.

A TF Digitális Könyvtár című adatbázisunkba a Kalokagathia teljes állományának fölvitele után folyamatosan töltjük föl a Magyar Sporttudományi Szemle cikkeit. Jelenleg a 2004-2012 közt megjelent folyóiratszámok olvashatók. Hamarosan fölkerülnek a lap 2000-2004 közti számai is. Az adatbázis több mint 2000 elektronikus dokumentumához hasonlóan ezek a cikkek is több szempont szerint visszakereshetők, de akár a teljes szöveg bármely tetszőleges szavára is lehet keresni. A dokumentumokat témakörökbe is besoroltuk, ez azoknak nyújt nagy segítséget, akik egy szakterület irodalmát szeretnék összegyűjteni és elolvasni.

A TF Könyvtár újdonságai

Nemrég kezdte meg könyvtárunk a Kalokagathia, a Magyar Sporttudományi Szemle és a Magyar Edző cikkeinek föltöltését a MATARKA adatbázisba. Ez az országosan ismert és használt adatbázis megkönnyíti a sport iránt érdeklődést mutató szakemberek irodalomhoz jutását. Az adatbázis segítségével az érdeklődők a cikkek teljes szövegéhez is eljuthatnak.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!