A Nemzeti Összetartozás Napja
2013. június 10.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A TF műhely a Magyar Sors című, határontúli magyar szerzők műveiből összeállított zenés-irodalmi műsorával emlékezett meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról.

A Nemzeti Összetartozás Napja (TF műhely)

Annak ellenére, hogy egész nap évvégi és felvételi (alkalmassági) vizsgáztatás, OKJ-s vizsgák, emelt szintű érettségiztetés folyt a Főépületben, és mindenki nagyon elfoglalt volt, elég szép számú közönség gyűlt össze a megemlékezésre. Nem csak kollégák és hallgatók, de kerületi lakosok is ott ültek a Hepp Ferenc teremben. A megemlékezésen az Önkormányzat részéről Fonti Krisztina és Kovács Lajos alpolgármesterek, a TF vezetősége részéről Dr. Berkes István és Dr. Harmar Pál dékánhelyettesek vettek részt.

A mintegy 40 perces műsor megfogta nemcsak a közönséget, hanem még a szereplőket is. Úgy gondolom, hogy méltóra sikerült a megemlékezés.

A formaságoktól mentes faültetésre jó hangulatban (és csekély eső mellett) került sor. Virágzó japán cseresznyefát ültettünk. A polgármesterek és dékánhelyettesek után minden jelenlévőnek lehetősége volt egy-egy lapát föld elhelyezésével vagy locsolással hozzájárulni az eseményhez.

A faültetés a TF és a kerületi önkormányzat között már meglévő és reményeink szerinti jövőbeli jó kapcsolatot fejezte ki. Egyben köszönetet mondtunk azért, hogy mintegy 6 éve az ő segítségükkel tudjuk bevirágozni a TF udvarát, és a gesztenyefáink aknázó-molytalanítását is átvállalta a kerület. Az eseményről a Hegyvidék televízió és a Hegyvidék újság helyszíni tudósítással számolt be. A TF dékánhelyettesei interjút is adtak.

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik a műsorral, az előkészületekkel vagy a faültetéssel kapcsolatban bárminemű segítséget nyújtottak ahhoz, hogy minden sikeresen és zökkenőmentesen működjön. Álljon itt a szereplők névsora is: Bozi András (vers, ének, gitár), Kertész Réka (ének), Kiss Annamária (tánc), Kovács Dorina (vers, próza), Latinovics Ádám (vers, ének, gitár), Makó László (vers, próza), Mikolai Marcell (furulya), Szijártó Mátyás (próza), Takács Gabriella (vers). Műsorlap >>>

Nemerkényi Krisztina a megemlékezés rendezője, a TF műhely alapító-elnöke

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!