Hírek

Dr. Zsidegh Miklós (1946-2014)

Zsidegh MiklósFájdalmas veszteség érte a TF közösségét.

Szeptember 15-én este, tragikus hirtelenséggel elhunyt volt kollégánk, Dr. Zsidegh Miklós. Egyetemi docensként vonult nyugdíjba 2013-ban, de szaktudására, szakértelmére a Biomechanika, Kineziológia és Informatika Tanszék továbbra is igényt tartott, így meghívott oktatóként vett részt a Tanszék munkájában.

Zsidegh Miklós Zalaegerszegen született 1946. december 5-én. Itt, Zalaegerszegen végezte általános és középiskolai tanulmányait, majd Budapesten, a Műszaki Egyetemen folytatott tanulmányokat. 1967-ben nyert felvételt a TF-re, ahol először a tanári, majd a kosárlabda (1972-74) és a kajak-kenu (1979-83) szakedző szakon szerzett diplomát.

1981-ben egyetemi doktori, majd az ELTE TTK doktori iskoláján végzett tanulmányai után, 2004-ben PhD fokozatot szerzett a TF-en.

A TF-hez nem csak a tanulmányai során maradt hűséges, hanem munkatársként is. 1973-ban, friss diplomásként, tudományos segédmunkatársi beosztásban került az akkor még Magyar Testnevelési Főiskola Tudományos Kutató Intézetébe, az Edzéselméleti és Módszertani Osztályra, ahol 1976-től már tudományos munkatársként tevékenykedett.

Ebben a minőségében került 1987-ben az Időszaki és Küzdősportok Tanszékre. Munkájára később igényt tartott az Úszás és Vízisportok Tanszék, majd a Multimédia Csoport és a Kommunikációs, Informatikai és Oktatástechnológiai Tanszék is. 1996-ban egyetemi adjunktusi, majd 2008-ban docensi kinevezést kapott.  2008. január 1. és 2009. szeptember 1. között megbízott tanszékvezető volt az Informatikai és Oktatástechnológiai Tanszéken.

Oktatói tevékenységének legfőbb szakterületei: Edzéselmélet (általános és ciklikus sportágak), Evezés, Biometria, Méréstechnika és Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába. Munkájára az egyetem Doktori Iskolájában is számítottak.

Oktatói és tudományos munkája elismeréseként vendégelőadói meghívást kapott az egri, a szombathelyi, illetve a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karára is.

Oktatási tevékenysége mellett számos eredményes kutatási téma munkálataiban vett részt. Több kutatása – sikerrel elnyert pályázatokkal – anyagi támogatásban részesült.  Nagyszámú könyv és jegyzet, tudományos közlemény illetve idézhető előadás-kivonat szerzője, ill. társszerzője volt.

17 éven keresztül kosárlabda edzőként is tevékenykedett a MAFC-nál és a TFSE-nél.

Hirtelen és váratlan halála mindenkit megdöbbentett.

Jellegzetes alakja és hangja hiányozni fog a TF falai közül. Közösségünk nevében búcsúzunk Zsidegh Miklóstól.

A TF dr. Zsidegh Miklóst saját halottjának tekinti.

Nyugodjék békében!

nekrológ,gyász