Az adó 1%-a
2012. január 23.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Tisztelt adózók!

A Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány célja a TF irányításával folyó sportszakember képzés szellemi, erkölcsi és anyagi támogatása, a tanuló ifjúság – különösen a hátrányos helyzetű fiatalok – segítése, az egyetemi sporttevékenység felkarolása, a tudományos kutatás elősegítése és támogatása, a TF távlati céljainak segítése, nemzetközi hírnevének öregbítése.

Céljaink eléréséhez támogatásra van szükségünk.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alapítvány az  adomány és annak célszerinti felhasználására a társasági adóról és az osztalékadóról szóló módosított 1996. évi LXXXI. törvény 4. § -ának 1/a. pontjában meghatározott és a törvény 7.§. (1) bekezdésének z) pontja szerinti adóalap csökkenésre jogosító feltételeknek megfelel.

Kijelentjük továbbá, hogy szervezetünk kiemelten közhasznú szervezet.

Amennyiben céljaink megvalósításához hozzájárulnak, kérjük adójuk 1 %-át ajánlják fel a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítványnak!

Alapítványunk adatai:

  • Név: Magyar Testnevelési Egyetem Támogató Köre Alapítvány
  • Székhely: Budapest, 1123. Alkotás u. 44.
  • Nyilvántartási szám: 1031
  • Bejegyzési (lajstrom) szám: 8.P.K 64712/2
  • Adószám: 19014795-2-43
  • Számlaszám: UniCredit Bank Rt. 10918001-00000423-22170001
  • Jogállása: kiemelten közhasznú
Köszönjük, hogy támogatja céljainkat!

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!