Sporttal a fizikai és mentális egészségért (konferencia)
2018. szeptember 24.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem „Sporttal a fizikai és mentális egészségért” címmel támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „5.2.5-18 Társadalmi innovációk – új módszerek kidolgozása” elnevezésű kiírása keretében, az Európai Unió finanszírozásával.

Az innovációs program átfogó célja, hogy a sport, mint módszertani elem alkalmazásával javítsa a fizikai és mentális egészséget olyan célcsoportok körében, akik a társadalom valamilyen nehézségekkel – így például tanulási vagy beilleszkedési nehézséggel – vagy már meglévő egészségügyi, szociális problémákkal küzdő rétegéhez tartoznak, valamint elősegítse ezen problémák előfordulásának megelőzését.

A projekt keretében valósul meg a „Sporttal a fizikai és mentális egészségért” című konferenciasorozat, amelyre első konferenciájára ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait!

A konferencián előadások és gyakorlati foglalkozások keretében a résztvevők innovatív megközelítésekkel és módszerekkel ismerkedhetnek meg a sport és a mozgás különböző célcsoportok egészségfejlesztésében betöltött szerepe kapcsán, amelyeket a gyakorlatban is tudnak alkalmazni, ezáltal gazdagítva meglevő módszertani eszközeiket.

Az első konferencia időpontja: 2018. október 9. kedd, 11:30-16:00. Címe: Sporttal a fizikai és mentális egészségért I. Helyszíne: Testnevelési Egyetem (új) K épület (Budapest XII., Alkotás utca 44.)

A részvétel ingyenes, regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát az oldal alján található űrlapon szíveskedjék jelezni, 2018. október 6-ig!

A 2. és 3. konferencia dátuma:

  • 2018. október 30. (kedd, 11:30-16:00)
  • 2018. november 14. (szerda, 11:30-16:00)

Bízunk benne, hogy lehetőségük nyílik a részvételre és konferenciánk résztvevői között üdvözölhetjük Önt is!

Program

  • 11.00-11.30 Regisztráció (-1 szint, Athén előadó előtt)
  • 11.30-11.35 Megnyitó - Dr. habil. Sterbenz Tamás, projekt szakmai vezető, TE általános rektorhelyettes (-1 szint, C2-104 Athén)
  • 11.35-12.05 A sport szerepe a mentális és fizikai egészség fejlesztésében - Györfi János, TE stratégiai főtanácsadó (-1 szint, C2-104 Athén)
  • 12.05-12.35 Szabadidő és rekreáció az egészségfejlesztésben: hogyan motiválhatók a résztvevők? - Dr. Bárdos György, egyetemi tanár, ELTE (-1 szint, C2-104 Athén)
  • 12.35-13.00 A kora gyermekkori mozgásfejlesztés szerepe a serdülő- és felnőttkori mozgásproblémák megelőzésében - Hubikné Klein Margit, Dévény Anna Alapítvány (-1 szint, C2-104 Athén)
  • 13.00-13.30 Ebéd a helyszínen (-1 szint, a terem előtere)
  • 13.30-14.20 Gyakorlati bemutató: egészségfejlesztési technikák és gyakorlatok az egyes célcsoportok körében - Hubikné Klein Margit, Szekeres Zsófia (C101 Helsinki)
  • 14.30-16.00 Műhelymunka: a mozgás-kompetencia megtapasztalása és a funkcionális mozgások fennmaradásának fontossága (C104 Amsterdam). A műhelymunka előzetes online jelentkezéshez kötött, legfeljebb 15 fő részére! Részvételi szándékát a jelentkezéskor is jeleznie kell.

Jelentkezési lap az októberi 9-i konferenciára

(a jelentkezés lezárult)

Tájékoztatjuk, hogy 2018. május 25-én hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; „GDPR”), amelynek fő célja a személyes adatok feletti rendelkezés erősítése, továbbá ezzel összefüggésben nagyobb fokú átláthatóság biztosítása az érintettek számára, így megteremtve valamennyi EU tagállamban a személyes adatok egységesen magas szintű védelmét. A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A Testnevelési Egyetem tiszteletben tartja a vele kapcsolatban álló személyek személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.

Utolsó módosítás: 2021. július 1. 12:36
nyomtatás
2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!