Hírek

A fair play ereje?!

Strength Of Fair Play?! Facts and values in the world of 21st century sport (A fair play ereje?! Tények és értékek a 21. századi sport világában) címmel megjelent a Testnevelési Egyetem és a Nemzetközi Fair Play Bizottság társadalomtudományi tanulmánykötete Farkas Péter és Vermes Katalin szerkesztésében, Mocsai Lajos és Kamuti Jenő előszavával.

A fair play ereje?! (tanulmánykötet)

A 2017 májusában magyar nyelven megjelent társadalomtudományi tanulmánykötet a Testnevelési Egyetem Társadalomtudományi Tanszéke által kezdeményezett több éves interdiszciplináris kutatási folyamat eredménye. E folyamat célja az volt, hogy a modern sport morális lényegét alkotó fair play eszményt társadalomtudományi témaként felmutassa, s kiemelje abból a „másodlagos” státuszból, amelybe a magyar közgondolkodás, s vele együtt gyakran a sporttudományos gondolkodás is belehelyezi. A sportos fair play eszmény eszmetörténetének feltérképezése, etikai elemzése, az eszményt körbevevő társadalmi értelmezések és gyakorlatok interdiszciplináris reflexiója aktuális és súlyos társadalomtudományi feladat; kihívás, amely motiválta a könyv szerzőit, s minden bizonnyal motiválja majd leendő olvasóit is. A kötetben szereplő tanulmányok a fair play értékvilágát és valóságát elemzik sporttörténeti, sportfilozófiai, sportszociológiai összefüggésekben, valamint a szabályozás kérdéseit végiggondolva. A könyvet a Nemzetközi Fair Play Bizottság magyar díjazottjait áttekintő melléklet zárja.

A kötet sikerén felbuzdulva a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, Dr. Kamuti Jenő biztatta a szerkesztőket és a szerzőket, hogy a művet angol nyelven is jelentessék meg. Ennek eredménye ez a kötet. Az angol könyv kiadója a Testnevelési Egyetem, melynek megjelenését a Nemzetközi Fair Play Bizottság és a Nagy Béla-program támogatta.

A tanulmánykötet szerzői: Kertész István, Takács Ferenc, Szikora Katalin, Vermes Katalin, Kenéz László, Farkas Péter, Dóczi Tamás, Gál Andrea, Kassay Lili.  Melléklet: Szabó Lajos. Szaklektorok: Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, Dr. Szabó Lajos.

Az angol kiadáshoz anyanyelvi lektor: Mike Leszkai. Olvasószerkesztő: Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina. Fordító: Száray Mátyás.

Farkas Péter,társadalomtudomány,tanulmánykötet,fair play,Vermes Katalin,Nemzetközi Fair Play Bizottság