Kancellári rendelkezés a kollégium teljes kiürítéséről
2020. március 16.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Kancellárjának 2020. évi 2. sz. rendelkezése a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumából történő teljes körű kiköltözésről és annak kiürítéséről.

1. A rendelkezés célja

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.), valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel, továbbá az Operatív Törzs 2020. március 14-i döntésével összefüggésben a Testnevelési Egyetem kancellárja a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rendben biztosított jogkörben a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumából történő teljes körű kiköltözést és annak kiürítését írja elő.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya az egyetemmel hallgatói jogviszonyban állókra (kollégistákra) terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2020. március 15. (vasárnap) és 2020. március 16. (hétfő) közötti időszakra vonatkozik.

4. Rendelkező rész

  1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.), valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel, továbbá az Operatív Törzs 2020. március 14-i döntésével összefüggésben a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumából 2020. március 15. (vasárnap) és 2020. március 16. (hétfő) közötti időszakban teljes körűen ki kell költözni és azt ki kell üríteni. Valamennyi, a kollégiumban tárolt személyes használati tárgyat, egyéb tulajdont a kollégiumból haladéktalanul el kell szállítani.
  2. A teljes körű kiköltözés során – a veszélyhelyzetre tekintettel – a szobaleltárt nem kell elvégezni.
  3. A kiköltözéskor a kiköltöző kollégista köteles leadni a kollégium portáján a szobájához tartozó kulcsot.
  4. A kiköltözést követően a kollégiumi foglalkoztatottak a Hallgatói Önkormányzat segítségével, képviselőinek bevonásával szobaellenőrzést tartanak. A szobákban talált személyes használati tárgyak – szobánként elkülönítetten, névvel és szobaszámmal ellátott, lezárt tárolóeszközben – egy erre a célra kijelölt raktárhelyiségben kerülnek további megőrzésre. Azok átvételére kizárólag előzetes egyeztetést és személyazonosítást követően van mód.
  5. Abban az esetben, ha a személyes használati tárgyak elszállítására a fent megjelölt határidőig nincs mód, azok a d) pontban foglaltak szerint – szobánként elkülönítetten, névvel és szobaszámmal ellátott, lezárt tárolóeszközben – egy erre a célra kijelölt raktárhelyiségben kerülnek további megőrzésre.

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Kancellári Titkárság, valamint a Kerezsi Endre Kollégium.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az egyetemen szokásos módon történik.

Budapest, 2020. március 15.

Dr. Genzwein Ferenc kancellár

A hitelesített rendelet PDF formátumban >>>

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!