Nyílt levél: Kerüljünk ki győztesen a világjárvány fogságából!
2020. március 24.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Nyílt levelet intézett a Testnevelési Egyetem közösségéhez, egyben minden magyar fiatalhoz és polgárhoz Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, a TE rektora. A kiváló pedagógus és sportszakember a járvány megelőzésének közös felelősségéről, az emberi tartásról és hozzáállásról, valamint az intézmény filozófiájának időszerűségéről is megosztotta gondolatait levelében.

Tisztelt oktató kollégáim! Kedves hallgatók, fiatalok, sportolók és Magyarország lakossága!

A Testnevelési Egyetem alapfeladatai közé tartozik a tanárképzés és a sportszakemberképzés, alap-, mester-, osztatlan- és szakirányú továbbképzések formájában, melyek közvetlen kapcsolatot jelentenek az iskolákkal, az életmódot, életminőséget befolyásoló szabadidő területekkel és a sport más különböző gyakorlatát átfogó professziókkal.

Az egyetemnek a primer prevencióban betöltött szerepére gondolva mindannyiunknak közvetlen felelőssége a kialakult nehéz helyzet súlyosbodásának megelőzése is. Elmondható, hogy a fiataloktól az aranykorba lépő idősekig minden korosztállyal kapcsolatban vagyunk, így ráhatásunk van a társadalom különböző rétegeire és színtereire.

Javaslom, hogy a világjárvány ideje alatt, minden korosztályt beleértve, támasszunk magunkkal szemben olyan elvárásokat, más szakterületekről szerzett tapasztalatainkat is átemelve, melyeket bajnokainktól is elvárunk annak érdekében, hogy képesek legyenek legyőzni ellenfeleiket és sikeresek legyenek életmódjukban és felkészülésükben.

Fontosnak tartom, hogy mindenki gondolja magára nézve is kötelezőnek a járvány megelőzésével kapcsolatos előírásokat. Tegyük mindezt annak érdekében, hogy győztesként, a lehető legkisebb veszteséggel kerüljünk ki ebből a fenyegetettségből, a világjárvány fogságából.

Nyílt levél: Kerüljünk ki győztesen a világjárvány fogságából (Mocsai Lajos)

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos 

Klebelsberg Kunó közel 100 éve alapította egyetemünket és az intézmény zászlajára hímeztette a mai napig számunkra is példaértékű gondolatokat. Úgy érzem és úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetre is érvényes ez a mély tartalmú instrukció: Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts!

Egyetemünk hitvallását, az ott megjelenő fogalmakat kiegészítem az élsportolók fontos viselkedési, magatartásbéli szokásaival, melyeket feltétlenül fegyelmezetten, elfogadóan szükséges alkalmaznunk a siker érdekében, a vírus legyőzésére.

Kedves oktató kollégáim, hallgatók, sportolók, diákok, polgártársaink! A kiegészítést az első fogalommal kezdem.

A „szellemhez”, mint fogalomhoz közvetlenül tartozik a bölcsességet, a tudást, a társas empatikus intelligenciát, a közös gondolkodást és a szükséges bizakodást támogató hit.

Az „erkölcs” fenntartása érdekében vállaljunk felelősséget másokért, magunkért. Tartsuk meg a nehéz helyzetben is emberségünket. Tanúsítsunk tiszteletet, küldetéstudatot és áldozatot a könnyelműség legyőzésére, a kritikus helyzetek jobbítására.

Az „erő” fogalmához társul a bátorság és a kitartás. Most el kell viselnünk a monotóniát, erősítenünk szükséges az életerőt, az egészséges életösztönt és kiemelten a sportban oly fontos szabálykövető magatartást.

A felsorolt feladatokkal, erényekkel, követelményekkel tudjuk csak közösen, nagy erőfeszítésekkel legyőzni az epidémiát.

Minden magyar ember számára az elkövetkezendő, remélhetőleg nem túl hosszú időszak, a megújulás lehetőségét hordozza magában. A rend, a higiénia, a fegyelem fenntartása, a mindennapi küzdelmek sikeres megvívása, a törvények tisztelete, a szükséges egészségügyi rendszerben való gondolkodás és a helytállás mind-mind a megújulást segíthetik elő.  

Amennyiben mindez mihamarabb sikerül, létrejöhet egy olyan közösségi együttműködés, ami pozitív értékrendjében kiindulási pontja lehet annak a morális bázisnak, amelyre mi pedagógusok építhetjük nevelési törekvéseinket és amellyel képesek lehetünk a legnagyobb ellenfeleink legyőzésére is.

Alapvetően a következő időszakra életbölcsességet és életbátorságot kívánok mindenkinek.

 

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos

a Testnevelési Egyetem rektora

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!