Kancellári rendelkezés a vendéglátó üzletek bezárásáról
2020. március 28.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Kancellárjának 2020. évi 4. sz. rendelkezése a Testnevelési Egyetem, valamint a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium területén lévő vendéglátó üzletek ideiglenes bezárásáról.

1. A rendelkezés célja

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel összefüggésben – hivatkozással a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltakra – a Testnevelési Egyetem kancellárja a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rendben biztosított jogkörben a Testnevelési Egyetem, valamint a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium területén lévő vendéglátó üzletek ideiglenes bezárását írja elő.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya a Testnevelési Egyetemmel hallgatói, foglalkoztatásra irányuló és egyéb jogviszonyban álló személyekre terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2020. március 28-tól visszavonásig érvényes.

4. Rendelkező rész

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel összefüggésben – hivatkozással a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltakra – vendéglátó üzletben – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A fentiek okán 2020. március 28-tól visszavonásig a Testnevelési Egyetem, valamint a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium területén lévő vendéglátó üzleteket ideiglenesen be kell zárni. A tiltás nem érinti az elvitelre alkalmas ételek kiadásával és szállításával kapcsolatos tevékenységeket.

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Kancellári Titkárság.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az egyetemen szokásos módon történik.

Budapest, 2020. március 27.

Dr. Genzwein Ferenc kancellár

Kancellári rendelkezés 2020/4 (TE/KT/117/2020)

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!