Rektori rendelkezés a digitális munkarendű oktatás elrendeléséről
2020. november 11.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Rektorának 2020. évi 7. sz. rendelkezése a Testnevelési Egyetemen a digitális munkarendű oktatás elrendeléséről.

1. A rendelkezés célja

Hivatkozással a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 14.§-ra, a Testnevelési Egyetem rektora, a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész 14. §, 16. §-ban biztosított jogkörben, a Testnevelési Egyetemen digitális munkarendű oktatást rendel el.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya a Testnevelési Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2020. november 11-től visszavonásig tart.

4. Rendelkező rész

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben határozta meg a felsőoktatási intézmények számára, hogy az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható.

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Rektori Hivatal, a Tanulmányi Hivatal, az oktatási-kutatási szervezeti egységek, az Informatikai Iroda, továbbá a Távoktatás és E-learning Csoport.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az Egyetemen szokásos módon történik.

Kérem a rektori rendelkezés maradéktalan betartását. A rendelkezés be nem tartása a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után.

Budapest, 2020. november 10.                                      

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos s. k. rektor

7/2020. sz. Rektori rendelkezés (TE/RH/682/2020)

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!