Kancellári rendelkezés a kollégium bezárásáról
2020. november 13.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Megjelent a Testnevelési Egyetem Kancellárjának 2020. évi 9. sz. rendelkezése a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumának ideiglenes bezárásáról.

1. A rendelkezés célja

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel összefüggésben, hivatkozással a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága által 2020. november 12-én kiadott „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő digitális megszervezéséhez” tárgyú ajánlásra, a Testnevelési Egyetem kancellárja a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rendben biztosított jogkörben, a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiumának ideiglenes bezárását írja elő.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya az egyetemmel hallgatói jogviszonyban állókra (kollégistákra) terjed ki, a határon túli magyar hallgatók, a külföldi hallgatók, valamint a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban – az egy háztartásban élő személyektől és hallgatótársaktól elkülönítetten – teljesítők, továbbá a méltányossági okokból (pozitív elbírálásban részesülő kérelem esetén) a kollégiumban tartózkodók kivételével.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2020. november 16-án, 24 órától visszavonásig érvényes.

4. Rendelkező rész

1. § Általános szabályok

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel összefüggésben, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. §-a, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága által 2020. november 12-én kiadott „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés veszélyhelyzet során történő digitális megszervezéséhez” tárgyú ajánlása értelmében, a Testnevelési Egyetem Kerezsi Endre Kollégiuma 2020. november 16-án 24 órától visszavonásig bezárásra kerül. A kiköltözés során valamennyi, a kollégiumban tárolt személyes használati tárgyat, egyéb tulajdont a kollégiumból el kell szállítani.

(2) A rektor saját hatáskörben, a kollégista kérelmére – külnös méltányossági okokból – egyedileg dönthet a kiköltöztetés mellőzéséről. A méltányossági szempontok a következők lehetnek:

  1. önkéntes járványügyi és közösségszervezési munkákban történő részvétel,
  2. tanítási gyakorlaton történő részvétel,
  3. azon esetek, amikor a kollégista családtagja vagy a vele egy háztartásban élő személy a kollégista állandó lakóhelyén hatósági házi karanténban van és a családtagtól, a vele egy háztartásban élő személytől való elkülönített lakhatásuk máshol nem biztosítható,
  4. azon doktoranduszok, akiknek kutatási tevékenységéhez a személyes jelenlét nélkülözhetetlen,
  5. a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete (TFSE) azon sportolói, akik a sportról szóló 2004. évi I. törvény 3. § (1) bekezdése szerint – versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal – versenyengedéllyel rendelkeznek,
  6. egyéb, különleges méltánylást igénylő lakhatási, szociális és munkavégzésre vonatkozó helyzet.

(3) A vonatkozó kérelmet a rektornak címezve személyesen a Rektori Hivatalban vagy postai, illetve elektronikus úton (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) is be lehet nyújtani. A mérlegelést minden esetben egyedileg kell lefolytatni.

(4) Abban az esetben, ha a vizsgaidőszakban a vizsga személyes jelenléthez kötött, a kiköltözött kollégista kizárólag a vizsga napját megelőző éjszakán és/vagy a vizsga napján a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 3. rész Hallgatói követelményrendszer IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletében foglalt, eseti kollégiumi díj megfizetése esetén vehet igénybe kollégiumi elhelyezést.

2. § Bent tartózkodásra és bentlakásra vonatkozó szabályok

(1) A kollégiumban – a hatósági házi karantén kötelezettséget az egy háztartásban élő személyektől és hallgatótársaktól elkülönítetten teljesítők kivételével – kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat.

(2) A bent tartózkodás során naponta el kell végezni a pre-triázst: kockázatszűrő kérdőív és nyilatkozat (1. számú melléklet) kitöltése, valamint testhőmérséklet mérése. Annak végrehajtása és dokumentálása a kollégiumban foglalkoztatottak feladata. Abban az esetben, ha a kollégista a pre-triázs alapján tüneteket mutat, azonnal el kell különíteni.

(3) A kollégiumban tartózkodók elhelyezésénél szükséges a járványügyi védelmi szempontok figyelembevétele. A férőhelyek feltöltése a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett, az üzemeltetés gazdaságossági szempontjainak figyelembevételével történik, a kollégisták – lehetőség szerint – saját szobában történő elhelyezésével.

(4) A kollégiumban a maszk viselése kötelező, ettől csak a saját szobában egyedül lakó kollégista saját szobájában tekinthet el. A közös használatú helyiségekben (konyha, egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségek) térben és időben be kell tartani a távolságtartás szabályait.

(5) A közös használatú helyiségek (bel- és kültéren egyaránt) berendezéseinek számát szükség szerint minimálisra kell korlátozni. Továbbá azok csak a lehető legszükségesebb mértékben használhatók, a veszélyhelyzetben alkalmazásra kerülő járványügyi higiénés szabályok és a házirend fokozott betartása mellett. A járványügyi intézkedéseknek megfelelő házirend betartását naponta legalább két alkalommal ellenőrizni kell.

(6) A kollégiumban tartózkodó kollégisták esetében a csoportosulás tilos.

(7) A kollégiumi karanténban elhelyezett személyek ellátását a járványügyi szabályoknak megfelelően kell megszervezni.

(8) Fertőzésgyanú esetére riasztási protokollt kell kialakítani, melynek segítségével az érintett személy elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel egyidejűleg a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje alapján kell a további intézkedéseket megtenni.

3. § Látogatásra és vendégfogadásra vonatkozó szabályok

(1) A kollégiumban látogatót és vendéget (éjszakai bent tartózkodás) nem lehet fogadni.

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Kancellári Titkárság, valamint a Kerezsi Endre Kollégium.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az egyetemen szokásos módon történik.

Budapest, 2020. november 13.

Dr. Genzwein Ferenc kancellár

2020. évi 9. sz. kancellári rendelkezés (TE/KT/293/2020)

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!