Pályázati felhívás kollégiumi elhelyezésre, elsőéves hallgatóknak
2021. július 19.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Kollégiumi Bizottsága a Testnevelési Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, Térítési- és Juttatási Szabályzata és a Testnevelési Egyetem kollégiumi ellátásának ügyrendje alapján pályázatot hirdet a 2021/22-es tanév első félévére, kollégiumi elhelyezésre. Pályázatot a Testnevelési Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos és államilag finanszírozott hallgatók - beleértve a doktorandusz hallgatókat is – nyújthatnak be.

A megüresedett kollégiumi férőhelyeit, amennyiben nincs a férőhelyre pályázó állami ösztöndíjas hallgató az önköltséges hallgatók a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározottak szerint pályázat útján elnyerhetik.

Amennyiben a hallgató pályázni szeretne Rendszeres Szociális Ösztöndíjra is, azt a kollégiumi UniPoll kérvényben tudja jelezni! Azok a hallgatók, akik csak Rendszeres Szociális Ösztöndíjra szeretnének pályázni, szeptemberben tudják ezt megtenni!

A pályázat érvényességének feltételei:

 • a hallgató a Neptun rendszerben is jelentkezik! Ügyintézés -> kollégiumi jelentkezés; és
 • határidőben benyújtja a kitöltött és elektronikusan aláírt pályázati adatlapját a pályázati útmutatóban előírt csatolandó dokumentumokkal együtt az UniPoll rendszerben; és
 • aktív státusszal rendelkezik az aktuális félévben a Neptun rendszerben
 • Neptun rendszerben kérvény leadása
 • Az UniPoll rendszer csak Neptun-kód birtokában tölthető ki, így az első éves hallgatók csak a felvételi értesítés és a Neptun rendszerhez való hozzáférés után kezdhetik meg a kitöltést. Amíg ezeket nem kapják meg, addig a kitöltési útmutató alapján a szükséges dokumentumok beszerzését tudják megkezdeni!

A pályázat rendje:

 1. A szociális, tanulmányi, közéleti valamint a sport eredmények elbírálásához a pályázati adatlap kitöltése szükséges. Ennek hiányában is érvényes a jelentkezés, viszont 0 pontos lesz pályázata.
 2. A pontszámítás során figyelembe vételre kerül a hallgató szociális helyzete, közösségi munkája, sport és tanulmányi eredménye.
 3. A pályázati adatlapot és a csatolandó dokumentumokat az előírt határidőben kell benyújtani! A pályázathoz szükséges adatlap a Kerezsi Endre Kollégium oldalán érhető el. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az elbíráláshoz szükséges igazolásokat. A pályázati adatlapot és a csatolandó dokumentumokat július 19-től augusztus 19-ig lehet az UniPoll rendszeren keresztül leadni.
 4. Sporteredmény: a sportversenyen elért eredményeket a sportági szakszövetségtől kikért, eredeti igazolással lehet alátámasztani. Érvényes sporteredmény: 2020.január 01-től
 5. A pályázati időszak 2021 július 19-től augusztus 19-ig tart. Pályázatot a határidő lejárta után benyújtani nem lehet! Valótlan adatok feltüntetése a kérelem elutasítását vonja maga után.
 6. A döntésről szóló határozatot a pályázók Neptun rendszeren keresztül kapják
 7. A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét augusztus 30-ig írásban mondhatja le. A jelzett határidőkön túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat köteles kifizetni a hallgató.
 8. Az a hallgató, aki felvételt nyert, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Amennyiben a megjelölt időpontban nem tud beköltözni, erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.

Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy a határozatot a Neptun rendszerben, az ott rögzített e-mail címre küldjük.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!