Hallgatói hírek

Köztársasági ösztöndíj

Az emberi erőforrások minisztere a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 104. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 24.§-ban foglaltak szerint a 2012/2013-as tanévre köztársasági ösztöndíjat adományoz.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Kar államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek. Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azok a hallgatók részesülhetnek, akik

  • a 2011/2012. tanév mindkét félévében legalább 4,00 kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot értek el (ahol a pályázat leadásakor még nem teljesített tárgyakat elégtelen (1) érdemjeggyel kell figyelembe venni), illetőleg
  • tudományos diákkörben, illetve közéleti, szakmai területen kimagasló munkát végeztek.
Fenti kritériumok alapján Köztársasági Ösztöndíjban a Karon a 2011. október 15-i statisztikai adatközlés szerinti, államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatók számának 0,8 %-a részesülhet.

A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanév időtartamára 10 hónapon át adható. Havi összege a 2012/2013. tanév első négy hónapjára 34.000.-Ft/fő/hó, következő hat hónapjára a 2013. évre hatályos költségvetési törvény által meghatározott összeg.

A köztársasági ösztöndíjat, az egyetem szenátusa által javasolt rangsor alapján, az emberi erőforrások minisztere személyre szólóan adományozza. A köztársasági ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kari javaslatot a dékán - a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben - teszi meg.

Pályázni a letölthető pályázati lapon lehet, melyhez a megfelelő igazolásokat csatolni kell. A pályázatokat a Tanulmányi Osztály illetékes csoportügyintézőjéhez kell benyújtani. A hiányosan benyújtott illetve valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. július 21.

ösztöndíj,HÖK