Hallgatói hírek

Köztársasági Ösztöndíj 2013/2014

Az oktatásért felelős miniszter köztársasági ösztöndíjat adományoz –tanévenként – a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére. A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 64. § (5) bekezdése valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak a Kar államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatói, akik

  • jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek illetve
  • a 2012/2013. tanév mindkét félévében legalább 4,00 kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot értek el(ahol a pályázat leadásakor még nem teljesített tárgyakat elégtelen (1) érdemjeggyel kell figyelembe venni),
  • illetőleg tudományos diákkörben, illetve közéleti, szakmai területen kimagasló munkát végeztek.
A törvényi változások következtében végzős BSc képzésben résztvevő hallgató is beadhatja a pályázatot, amennyiben a Karon folytatja tanulmányait!

Fenti kritériumok alapján Köztársasági Ösztöndíjban a Karon a 2012. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, az államilag támogatott, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben valamint egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a részesülhet.

A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanév időtartamára 10 hónapon át adható. az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2013-ban  az  Nftv.  114/D  § (1)  bekezdés c) pontja alapján 34 000 Ft havonta.

A köztársasági ösztöndíjat, az egyetem szenátusa által javasolt rangsor alapján, az emberi erőforrások minisztere személyre szólóan adományozza. A köztársasági ösztöndíj elnyerésére vonatkozó kari javaslatot a dékán - a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben - teszi meg.

Pályázni a letölthető pályázati lapon lehet (XLSX | PDF), melyhez a megfelelő igazolásokat csatolni kell.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. július 18.

A pályázatokat kizárólag postai úton a következő címre kell elküldeni: SE TSK HÖK Hallgatói Ösztöndíj Bizottság, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A hiányosan benyújtott illetve valótlan adatokat tartalmazó pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni!

pályázat,Köztársasági Ösztöndíj