Fedor világa
2014. március 18.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Minden bizonnyal többen láthatták, láthattátok már a TF-en föl-fölbukkanó, hámot viselő, aranyszínű golden retrievert. Hivatalosan Erdőskerti Rezső Fedornak hívják, vizsgázott terápiás segítőkutya, rendszeres látogatója a TF humánkineziológia előadásainak. Róla és a munkájáról szeretnék tájékoztatást adni: kik azok a segítőkutyák, mit csinálnak a terápiás kutyák, milyen területeken alkalmazhatóak, illetve milyen vizsgát kell teljesíteniük, hogy terápiás kutyaként dolgozhassanak.

Fedor világa

Segítőkutyák definíció: átfogó fogalom, melyen belül többféle kategóriát elkülöníthetünk. A 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet alapján segítőkutya a fogyatékossággal élő személyt az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő joga gyakorlásában, önálló életvitelének elősegítésében, illetve veszélyhelyzet elhárításában segítő, habilitációs feladatokat ellátó, a külön jogszabályban meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő kutya. Gazdája lehet: 1) fogyatékossággal élő személy, aki segítő kutyát alkalmaz, és a segítő kutya használatára, gondozására vonatkozó képzésben részt vett, valamint eredményes vizsgát tett 2) legtöbb esetben egészséges, a terápiás kutyát irányító személy, aki a segítő kutya használatára, gondozására vonatkozó képzésben részt vett, és eredményes vizsgát tett.

Segítőkutyák típusai:

  1. Vakvezető kutya: a látássérült személy vezetésére kiképzett kutya
  2. Mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: a mozgáskorlátozott személyt mindennapi tevékenységeinek ellátásában segítő feladatokra kiképzett kutya
  3. Hangot jelző kutya: a hallássérült személy számára veszélyt vagy egyéb fontos információt jelentő hangok jelzésére kiképzett kutya
  4. Rohamjelző kutya: az epilepsziával élő személy vagy más krónikus, rohamszerű állapotoktól veszélyeztetett személy számára a roham során segítséget nyújtó feladatokra kiképzett kutya
  5. Személyi segítő kutya: a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítő feladatokra kiképzett kutya
  6. Terápiás kutya: a gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs, illetve rehabilitációs folyamatban alkalmazott kutya lehet.

Régóta, gyerekkorom óta kapcsolatban állok kutyákkal, de akkor még csak hobbikutyás, kerti kutyás voltam. Az igazi fordulatot Fedor hozta el: őt már kimondottan arra a célra akartam, hogy segíteni tudjak másoknak vele, így jött a terápiás munka ötlete. Egyelőre egy kutyám van, de április végére terveznek vele egy „munka-golden” párosítást, és ha minden jól megy, egy kölyök nálam marad. Erre mondják azt, hogy ha az embernek egy jó kutyája van, onnan kezdve már nincs megállás, és „elkutyul”. Fedor egy igazi társ, aki mindent megtenne a gazdája kedvéért. Amikor munka van, 1000-es fordulatszámon pörög, de mikor tanulok, egész nap tudna aludni, és nyugodt. Törekedtem nála arra, hogy amíg azzal nem zavar másokat, legyen meg egy saját világa, amiben azt csinál, amit akar. Négy hónapos kora óta van velem, azóta képzem terápiás kutyának. Tapasztalatom szerint 1-1,5 év elegendő ahhoz, hogy vizsgára felkészült állapotban legyen a kutya. A legtöbb terápiás kutya már kölyök kora óta ilyen jellegű nevelést kap, sőt, pár napos kiskutyaként kölyökteszten esnek át, és kimondottan segítőkutya célra vannak kiválasztva. Rendkívül fontos tulajdonsága egy ilyen kutyának, hogy kapcsolatteremtő legyen az emberrel, nyugodtan viselkedjen éles zaj hallatán is, és ne ijedjen meg egy apró fájdalomtól. Többek között ezeket a tulajdonságaikat már kölyökkorban tesztelik, és ez alapján vannak kiválasztva segítőkutyának, majd kapnak céltudatos nevelést. Segítőkutyának kizárólag az erre alakult egyesületekben van mód vizsgázni, ilyen segítőkutyás egyesületek az ország több pontján találhatók.

A vizsga két részből áll. Az első részben a kutyák temperamentumát, valamint a kutya felvezetőjével együtt végzett munkáját nézik, az összhangot. Itt még nem éles terápiás szituációban bizonyít a kutya, hanem egy szeparált külső térben, illetve egy zárt, kisméretű, belső helységben, vizsgabizottság előtt. Az első részben a kutya provokálhatóságát, agresszióját, félelmi reakcióját tesztelik. Az a legfontosabb, hogy ne mutasson agressziót, se nagyfokú félelmet. Amennyiben sikeresen teljesítette az első részt a kutya-felvezető páros, teljesíthetik a vizsga második részét. A második részben már terápiás szituációban kell bizonyítania a rátermettséget. Ha a vizsga mindkét része sikeres volt, elkezdheti a kutya-felvezető páros a közös terápiás munkát.

A terápiás munka fejlesztő célzattal, előre kidolgozott óraterv szerint végzett csoportos vagy egyéni foglalkozások terapeuta (gyógytornász, gyógypedagógus, nevelő, pszichológus, stb.) közreműködésével. A terápiát kapó csoport vagy egyén lehet szellemi, fizikai fogyatékkal élőtől kezdődően idős ember, idősekből álló csoport, de terjedhet az egészséges, dolgozó felnőttektől, iskolás gyerekeken át a túlhajszolt sportolókig.

Fedor világa

Tapasztalataim alapján egyértelmű hatása minden csoportnál az, hogy motivációt kapnak, ezáltal motiváltabbak lesznek a mindennapos életük dolgaiban is. Egy terápiás foglalkozás jókedvet hoz a résztvevőknek, általános kedélyállapot-javító – így bátran ajánlható pszichiátriai betegeknek -, és nem mellesleg a párban végzett gyakorlatok közelebb hozzák a csoport résztvevőit. Ezeken kívül fejlesztő hatása van fogyatékkal élő embereknél, gyerekeknél, mind csoportban, mind egyénileg a mozgásokra (úgy a finommozgásokra, mint a nagymozgásokra), beszédkészségre, testtudat-érzékelésre, térérzékelésre, ritmusérzékre, egyensúly-érzékelésre, auditív észlelésre és lokalizációra, tapintásos észlelésre, figyelemre, megfigyelési képességre, memóriára.

Fedorral jelenleg egy szellemi fogyatékos csoportnál dolgozunk. Hatványozottan jellemző a fogyatékkal élő emberekre, hogy minden új dolgot bizalmatlanul fogadnak. Ez történt velünk is, mikor először megjelentünk az otthonban. De idővel még az is bizalommal fordul a kutya iránt, aki bizalmatlanul fogadta eleinte, és elutasította. Ma már ő is aktív résztvevője a foglalkozásoknak. Óriási ereje van szimplán csak egy kutya megjelenésének is, illetve az érintésben, mely nálam minden foglalkozás alapja.

Fedor világa

További céljaink között szerepel elősegíteni, hogy a kutyák gyógyászati célú bevonása a megérdemelt helyét és bánásmódot foglalja el. Bővíteni szeretnénk az intézményeink és egyéni foglalkozásaink számát.

Fedorról és a munkánkról további újdonságokat a https://www.facebook.com/erdoskertifedor oldalon lehet olvasni.

szöveg: Simon Ágnes / fotók: Simon Ágnes, Hajdú Viktor

Utolsó módosítás: 2021. július 1. 19:41
nyomtatás
2023. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!