Rektori rendelkezés az intézménylátogatási tilalom fenntartásáról
2020. március 27.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Rektorának 2020. évi 2. sz. rendelkezése a Testnevelési Egyetemen a hallgatókra és a felnőttképzésben részt vevő személyekre vonatkozó intézménylátogatási tilalom fenntartásáról.

1. A rendelkezés célja

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.), valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel összefüggésben a felsőoktatási intézmények hallgatói számára 2020. március 12-től intézménylátogatási tilalmat rendelt el. Az országos tisztifőorvos a járványügyi helyzetre figyelemmel – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – 2020. március 26-án normatív határozatot adott ki, melynek 3. pontjában megtiltja a felsőoktatási intézmények hallgatók által történő látogatását. A Korm. rendelet hatályvesztése okán, továbbá hivatkozással az országos tisztifőorvos tiltó és kötelező határozatára a Testnevelési Egyetem rektora, a Testnevelési Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész 14. §, 16. §-ban biztosított jogkörben, a Testnevelési Egyetemen a hallgatókra vonatkozó intézménylátogatási tilalom fenntartását írja elő.

2. A rendelkezés személyi hatálya

A rendelkezés személyi hatálya a Testnevelési Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, illetve felnőttképzésben részt vevő személyekre terjed ki.

3. A rendelkezés időbeli hatálya

A rendelkezés időbeli hatálya 2020. március 27-től visszavonásig tart.

4. Rendelkező rész

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § b) pontja értelmében a rendelet hatálybalépésétől a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos.

Az országos tisztifőorvos a járványügyi helyzetre figyelemmel – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – 2020. március 26-án normatív határozatot adott ki, melynek 3. pontjában megtiltja a felsőoktatási intézmények hallgatók által történő látogatását.

Az intézménylátogatási tilalom idején a távoktatás továbbra is folytatódik.

5. A rendelkezés végrehajtása

A végrehajtásért felelős a Rektori Hivatal és a Tanulmányi Hivatal.

6. Záró rendelkezések

A rendelkezés közzététele az Egyetemen szokásos módon történik.

Kérem a rektori rendelkezés maradéktalan betartását. A rendelkezés be nem tartása a jogszabályokban és belső szabályzatokban meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után.

Budapest, 2020. március 27.                                                                                 

Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos rektor

2/2020. sz. Rektori rendelkezés (TE/RH/189/2020)

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!