Pályázati felhívás kollégiumi elhelyezésre a 2021/22-es tanévre
2021. május 19.Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

A Testnevelési Egyetem Kollégiumi Bizottsága a Testnevelési Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata, Térítési- és Juttatási Szabályzata és a Testnevelési Egyetem kollégiumi ellátásának ügyrendje alapján pályázatot hirdet a 2021/22-es tanév első félévére, kollégiumi elhelyezésre.

Pályázati felhívás kollégiumi elhelyezésre

Pályázatot a Testnevelési Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos és államilag finanszírozott hallgatók - beleértve a doktorandusz hallgatókat is – nyújthatnak be. A megüresedett kollégiumi férőhelyeit, amennyiben nincs a férőhelyre pályázó állami ösztöndíjas hallgató az önköltséges hallgatók a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározottak szerint pályázat útján elnyerhetik.

Amennyiben a hallgató pályázni szeretne Rendszeres Szociális Ösztöndíjra is, azt a kollégiumi UNIPOLL kérvényben tudja jelezni! Azok a hallgatók, akik csak Rendszeres Szociális Ösztöndíjra szeretnének pályázni, szeptemberben tudják ezt megtenni!

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a hallgató:

 • a Neptun rendszerben is jelentkezik! Ügyintézés > Kollégiumi jelentkezés
 • határidőben benyújtja a kitöltött és elektronikusan aláírt pályázati adatlapját a pályázati útmutatóban előírt csatolandó dokumentumokkal együtt az UNIPOLL rendszerben
 • aktív státusszal rendelkezik az aktuális félévben a Neptun rendszerben
 • Neptun rendszerben kérvény leadása

A pályázat rendje:

 1. A szociális, tanulmányi, közéleti valamint a sport eredmények elbírálásához a pályázati adatlap kitöltése szükséges. Ennek hiányában is érvényes a jelentkezés, viszont 0 pontos lesz pályázata.
 2. A pontszámítás során figyelembe vételre kerül a hallgató szociális helyzete, közösségi munkája, sport és tanulmányi eredménye.
 3. A pályázati adatlapot és a csatolandó dokumentumokat az előírt határidőben kell benyújtani! A pályázati adatlaphoz mellékelni kell az elbíráláshoz szükséges igazolásokat. A pályázati adatlapot és a csatolandó dokumentumokat 2021. május 14-től június 14-ig lehet az UNIPOLL rendszeren keresztül leadni. Kitöltési útmutató >>>
 4. Sporteredmény: a sportversenyen elért eredményeket a sportági szakszövetségtől kikért, eredeti igazolással lehet alátámasztani. Érvényes sporteredmény: 2020. január 1-től.
 5. Közéleti eredmények: közéleti pontokat a Testnevelési Egyetem intézményén belül folytatott társadalmi, illetve tudományos munkáért adunk, amelyet szintén igazolni szükséges.
 6. A tanulmányi teljesítményt az egyetem hivatalból vizsgálja, ahhoz adatok szolgáltatása nem szükséges.
 7. A pályázati időszak 2021. május 14-től június 14-ig tart. Pályázatot a határidő lejárta után benyújtani nem lehet!
 8. Valótlan adatok feltüntetése a kérelem elutasítását vonja maga után.
 9. A döntésről szóló határozatot a pályázók Neptun rendszeren keresztül kapják meg.
 10. A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét augusztus 9-ig írásban mondhatja le. A jelzett határidőkön túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat köteles kifizetni a hallgató.
 11. Az a hallgató, aki felvételt nyert, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Amennyiben a megjelölt időpontban nem tud beköltözni, erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.

Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy a határozatot a Neptun rendszerben, az ott rögzített e-mail címre küldjük meg.

2024. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Minden jog fenntartva!