Hírek

Tanévnyitó ünnepség

A hagyományos tanévnyitó ünnepséggel vette kezdetét a tanév a TF-en. Bár a levelezős hallgatók már egy héttel korábban megkezdték tanulmányaikat, az eseményt hagyományosan az első nappalis tanítási napon rendezte a Kar.

A nyilvános tanévnyitó tanácsülésen az egybegyűltek néma gyászszünettel emlékeztek a nemrég elhunyt Dr. Mészáros János professzorra, Dr. Nádori László korábbi rektorhelyettesre, Dr. Nyerges Mihály volt dékánra, Dr. Tarnawa Ferdinánd egykori tanszékvezetőre és Dr. Zöld János nyugalmazott tanszékvezetőre.

Az eseményen Dr. Tóth Miklós dékán úr köszöntötte az egybegyűlteket, míg az ünnepi beszédet - az esemény rangját nagyban emelve - Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter úr mondta. Miniszter úr a sportban, a mindennapi mozgásban rejlő kiaknázatlan erőtartalékokról beszélt, és megerősítette:  úgy látja, Magyarországon a sportban kiaknázatlan erőtartalékok rejlenek, de míg az Európai Unióban harminc, itthon csak az emberek kilenc százaléka folytat mozgásban gazdag életmódot. Fel kell zárkóznunk az Európai Unióhoz, sportoló nemzetté kell válnunk – jelentette ki a tárcavezető. Dr. Réthelyi Miklós – az Egyetem korábbi rektora – hangsúlyozta továbbá, hogy a sportnak gazdaságélénkítő hatása van, javít az emberek egészségi állapotán, és az ország versenyképességét is erősíti. Mint mondta, a kormány kiemelt stratégiai ágazatként kezeli a sportot, de nem csak a versenysportot, hanem a mindennapi testmozgást is, amely része kell, hogy legyen az emberek életének.  A miniszter az elsőéveseknek az üzenete: számít a kitartásukra és elkötelezettségükre abban, hogy a magyar nemzet egészségesebbé és erősebb válhasson. A sport gyógyító ereje nélkül elképzelhetetlen az erős Európa és az erős Magyarország – jelentette ki.

Tóth Miklós dékán arra buzdította az elsőéveseket, hogy ne kíméljék magukat, próbáljanak meg minél többet tanulni a következő években, éljék meg intenzíven az intézményben töltött éveket. Emlékeztetett arra, hogy a Semmelweis Egyetem elitegyetem, amely az ország öt legjobb egyeteme közé tartozik. Véleménye szerint a magyar társadalmat kínzó sok-sok nyavalya legjobb, legolcsóbb gyógyírja a mozgás. Ennek lesznek a letéteményesei és ha a kiválóságot szem előtt tartva jól dolgoznak, akkor generációk fognak jobb életminőségben élni az országban – mondta az elsőéveseknek a dékán a tanévnyitó ünnepségen.

Az ünnepségen került sor a Kar kitüntetéseinek átadására. Pro Facultate díjat kapott Dr. Farkas Judit ügyvivő szakértő, Dr. Machalik Józsefné és Kovácshegyi Ferenc egyetemi docens munkáját pedig Kerezsi Endre díjjal ismerték el. Dr. Sipos Kornél professzornak Hepp Ferenc díjat adományozott a Kari Tanács, emellett a TF címerével díszített arany pecsétgyűrűt is megkapta. Ugyancsak pecsétgyűrűt kapott Dózsa Imre egyetemi tanár és Dr. Tóth Ákos tanár úr is.

A TF 2011. évi tudományos pályázatának első díjasát, Major Zsuzsanna PhD-hallgatót is a rendezvényen köszöntötte dékán úr, és adta át számára oklevelét.

Végezetül a Szenátus felterjesztése alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Köztársasági Ösztöndíjban részesítette a következő TF-es hallgatókat:  Lerch Anna, Schuth Gábor, Hajdú Petra, Volák Adrienn, Szakács Vivien, Matlák János, Vargacz Alexandra. Ők is a tanévnyitón vehették át okleveleiket.

A kitüntetések és az elismerések átadása után az elsőévesek felesküdtek az egyetemi polgári létre, ezt követően dékán úr a Kar egyetemi polgárává fogadta őket kézfogásával.

[nggallery id=124]

kitüntetés,ünnepség,évnyitó